Скачать 110.07 Kb.


Дата02.09.2018
Размер110.07 Kb.

Скачать 110.07 Kb.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 2 ал от допк, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомениУведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Община Минерални бани на адрес с.Минерални бани, бул. ’’Васил Левски’’ №3, при Публични изпълнители – ет.2, стая № 16, от 8:00 ч. до 17:00 ч., за връчване на Съобщение за доброволно изпълнение по чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.
1.ДОНЧО РАЙКОВ ВАНЧЕВ- ЕГН: 500419****

Адрес: ГР.ХАСКОВО, УЛ.ЦАР КАЛОЯН №18, ВХ.а, ЕТ.3, АП.13

Съобщение за доброволно изпълнение № 5/09.01.2017г.
2.АТАНАС ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ- ЕГН:560516****

Адрес: ГР.ХАСКОВО, ул.“ Св.Св.Кирил и Методий“ №2

Съобщение за доброволно изпълнение № 18/13.01.2017г.
3. ПЕНКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА- ЕГН: 400926****

Адрес: гр.Димитровград, бул.“България“ №2, вх.Б, ет.2, ап.37

Съобщение за доброволно изпълнение № 2/09.01.2017г.
4. НАДЕЖДА-99 - БУЛСТАТ:126180414

Адрес: гр.Стара Загора 6000, бул.“Цар Симеон Велики“ №167, ет.5, ап.20

Съобщение за доброволно изпълнение № 657/18.11.2016г.
5.ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ- ЕГН: 720704****

Адрес: гр.Стара Загора, ул.“Христо Ботев“ №130, ет.7, ап.25

Съобщение за доброволно изпълнение № 6/09.01.2017г.
6.ЕЛЕНА ИВАНОВА КАЛИНОВА- ЕГН: 731027****

Адрес: гр.Хасково, ул.“Стоян Заимов“ №1, ет.3, ап.7

Съобщение за доброволно изпълнение № 8/09.01.2017г.
7.МАРГАРИТА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА- ЕГН: 711103****

Адрес: гр.Хасково, ул.“Стара планина“ №38, вх.А, ет.8, ап.47

Съобщение за доброволно изпълнение № 10/10.01.2017г.
8.ХАЛИЛ ДЖЕМАЛ ХАЛИБРЯМ- ЕГН: 740111****

Адрес: с.Боян Ботево, общ.Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 333/18.11.2016г.
9.МЕХМЕД ЕМИН МЕХМЕД- ЕГН: 690921****

Адрес: с.Боян Ботево, общ.Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 160/18.11.2016г.

10.АРИФ РЕДЖЕБ АРИФ- ЕГН:660131****

Адрес: с.Боян Ботево, общ.Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 99/18.11.2016г.


11.АНИФЕ АХМЕД АЛАН- ЕГН:781218****

Адрес: с.Боян Ботева, общ.Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 21/18.11.2016г.
12. ШЕНОЛ АРДА- ЕГН:900107****

Адрес: с.Боян Ботево, общ.Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 625/18.11.2016г.
13. ДЖЕЙЛЯН АРИФ КАСИМ- ЕГН: 880807****

Адрес: с.Боян Ботево, общ.Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 582/18.11.2016г.
14.САМЕТ МЕРДИН МУСТАФА- ЕГН: 910731****

Адрес: с.Боян Ботево, общ.Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 610/18.11.2016г.
15.БИЛЯЙ МЮМЮН ЕМИН- ЕГН: 951123****

Адрес: с.Боян Ботево, общ.Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 561/18.11.2016г.
16. МЮМЮН ЕМИН ЮСЕИН- ЕГН: 761105****

Адрес: с.Боян Ботево, общ.Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 318/18.11.2016г.
17. МЮМЮН БАЙРАМАЛИ ЯШАР- ЕГН: 621012****

Адрес: с.Боян Ботево, общ.Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 158/18.11.2016г.
18.СУРАЙ МЮМЮН БАЙРАМАЛИ- ЕГН: 800721****

Адрес: с.Боян Ботево, общ.Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 28/13.01.2017г.
19. РЕМЗИ АХМЕД ЗЕКРИЕ- ЕГН: 670210****

Адрес: гр.Пловдив, р-н Северен, ул.“Победа“ №21А, ет.10, ап.44

Съобщение за доброволно изпълнение № 177/18.11.2016г.
20.ИВАН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ- ЕГН: 730413****

Адрес: гр.София, общ.Столична, ж.к. Младост 1, №43, вх.2, ет.8, ап.31

Съобщение за доброволно изпълнение № 245/18.11.2016г.
21.ЯШАР ВЕЛИ ЯШАР- ЕГН: 790217****

Адрес: гр.Хасково, ул.Дунав №8, вх.Г, ет.1, ап.10

Съобщение за доброволно изпълнение № 98/18.11.2016г.
22. КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ- ЕГН:520911****

Адрес: гр.Хасково, бул.Илинден №33

Съобщение за доброволно изпълнение № 220/18.11.2016г.
23. МАХМУД БАЙРАМАЛИЕВ ЕМИНОВ- ЕГН: 810910****

Адрес: с.Караманци, общ.Минерални бани, ул.Деветнадесета № 11

Съобщение за доброволно изпълнение № 608/18.11.2016г.
24.ЖУЛИДА ЕРОЛ ЖЕЛЯЗКОВА- ЕГН: 891109****

Адрес: с.Караманци, общ.Минерални бани, ул.Шестнадесета №31

Съобщение за доброволно изпълнение № 154/18.11.2016г.
25. ЕРОЛ МЕХМЕДАЛИ АКИФ - ЕГН:6602508****

Адрес: с.Караманци, общ.Минерални бани, ул.Шестнадесета №31

Съобщение за доброволно изпълнение № 30/18.11.2016г.
26. ТЮРКИЯН ФАХРИ МЮМЮН - ЕГН: 660918****

Адрес: гр.Хасково, ул.Бъндерица №10

Съобщение за доброволно изпълнение № 394/18.11.2016г.
27. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВЪЛЧЕВ- ЕГН: 551117****

Адрес: гр.Димитровград, ул.Димитър Благоев №21, вх.А, ет.5, ап.14

Съобщение за доброволно изпълнение № 368/18.11.2016г.
28. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ- ЕГН: 541027****

Адрес: ГР.Хасково, ул.Антим 1, №13, ет.4, ап.12

Съобщение за доброволно изпълнение № 236/18.11.2016г.
29. ИВАН ХУБЕНОВ ИВАНОВ- ЕГН: 660314****

Адрес: гр.София, общ.Столична, р-н Люлин №22, вх.А, ет.7, ап.711

Съобщение за доброволно изпълнение № 235/18.11.2016г.
30. ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА- ЕГН: 510915****

Адрес: гр.Хасково, бул.Васил Левски №38, вх.В, ет.2, ап.16

Съобщение за доброволно изпълнение № 302/18.11.2016г.
31. НУРКЯН РАМАДАН МЮМЮН - ЕГН: 801109****

Адрес: с.Татарево, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 648/18.11.2016г.
32. АСЕН ДЕМИРЕВ ХРИСТОВ - ЕГН: 730319****

Адрес: с.Татарево, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 620/18.11.2016г.
33. РУМЯНА АЛИ ЮСЕИН - ЕГН: 740708****

Адрес: с.Татарево, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 539/18.11.2016г.
34.ЕМИН БАЙРЯМ РАМАДАН - ЕГН: 640826****

Адрес: с.Сърница, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 58/18.11.2016г.
35. ФАНКА НИКОЛОВА МОМЧИЛОВА - ЕГН: 461020****

Адрес: с.Сърница, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 195/18.11.2016г.
36. ШАБАН МЕХМЕД ХАЛИЛ - ЕГН: 640414****

Адрес: с.Сърница, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 399/18.11.2016г.
37. РАМИС РАМАДАН МУСТАФА - ЕГН: 720221****

Адрес: с.Сърница, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 29/18.11.2016г.

38. ЕРМИН РАСИМ РАШИД - ЕГН: 690403****

Адрес: с.Колец, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 426/18.11.2016г.


39. РУМЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА - ЕГН: 570414****

Адрес: с.Спахиево, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 18/18.11.2016г.
40. АНАБЕЛ 12 ЕООД - БУЛСТАТ: 202148366

Адрес: с.Сираково, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 681/18.11.2016г.
41. АБДУСАЛАМ АБДУЛАЗИЗОВИЧ ИСЛАМОВ - ЕГН: 530911****

Адрес: с.Сираково, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 186/18.11.2016г.
42. МАРИЙКА КОЛЕВА ТОНЕВА - ЕГН: 420622****

Адрес: с.Сираково, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 535/18.11.2016г.
43. НИКОЛА ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ - ЕГН: 560713****

Адрес: с.Сираково, община Минерални бани, ул.Осма №2

Съобщение за доброволно изпълнение № 560/18.11.2016г.
44. КОСТАДИН БОРИСОВ КОСТАДИНОВ - ЕГН: 500711****

Адрес: с.Брястово, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 324/18.11.2016г.
45. ДИМИТЪР НИКОВ ХРИСТОВ - ЕГН: 521108****

Адрес: с.Брястово, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 553/18.11.2016г.
46. РАДА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА - ЕГН: 340219****

Адрес: с.Брястово, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 438/18.11.2016г.
47. ЕМБИЕ МЕХМЕД КАХРАМАН - ЕГН: 341218****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Шеста №2

Съобщение за доброволно изпълнение № 356/18.11.2016г.
48. ЕНВЕР РАШИД ИМАМ - ЕГН: 600826****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Шеста №3

Съобщение за доброволно изпълнение № 116/18.11.2016г.
49. ГЮЛТЕН ХАМДИ ИМАМ - ЕГН: 341218****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Шеста №3

Съобщение за доброволно изпълнение № 131/18.11.2016г.
50. ОСМАН РАМАДАН РАМАДАН - ЕГН: 820130****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Шестнадесета №25

Съобщение за доброволно изпълнение № 79/18.11.2016г.
51. НАЗЪМ ХАСАН ЯШАР - ЕГН: 860929****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Девета №1

Съобщение за доброволно изпълнение № 35/18.11.2016г.
52. ЩИЛЯН НИКОЛОВ ЯНКОВ - ЕГН: 810719****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Девета №19

Съобщение за доброволно изпълнение № 284/18.11.2016г.
53. ШЕФКЕТ ЪРФАН ДУРАНАЛИ - ЕГН: 870625****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Деветнадесета №23

Съобщение за доброволно изпълнение № 361/18.11.2016г.
54. ЮЗЕИР ЮСУФ ЕМИН - ЕГН: 570311****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Двадесет и трета №2

Съобщение за доброволно изпълнение № 108/18.11.2016г.
55. НИХАТ МАХМУД АЛИ - ЕГН: 650623****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Трета №15

Съобщение за доброволно изпълнение № 627/18.11.2016г.
56. СМАИЛ АХМЕД ЕМИН - ЕГН: 581018****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Седма №7

Съобщение за доброволно изпълнение № 495/18.11.2016г.
57. РЕНОЛ ШАБАН АХМЕД - ЕГН: 740507****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Първа №56

Съобщение за доброволно изпълнение № 200/18.11.2016г.
58.ТОНЧО ФИЛЕВ МЕТОДИЕВ - ЕГН: 790713****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Първа №17

Съобщение за доброволно изпълнение № 602/18.11.2016г.
59.АНТОН ЮРИЕВ ИВАНОВ - ЕГН: 650606****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Първа №19

Съобщение за доброволно изпълнение № 228/18.11.2016г.
60.НЕРИМАН ЮЗЕИР АЛТЪПАРМАК - ЕГН: 650525****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Първа №1

Съобщение за доброволно изпълнение № 615/18.11.2016г.
61. РАДОСТИНА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА - ЕГН: 761111****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Първа №26

Съобщение за доброволно изпълнение № 2/18.11.2016г.
62. РАМАДАН ЕМИН КЕМАЛ - ЕГН: 560510****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Първа №26

Съобщение за доброволно изпълнение № 11/18.11.2016г.
63. ИЛЯЗ МУРАД ЕМИН - ЕГН: 590826****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Десета №15

Съобщение за доброволно изпълнение № 43/18.11.2016г.
64. СЕРХАН БЕХАЙДИН БАЙРАМ - ЕГН: 830505****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Шеста №1

Съобщение за доброволно изпълнение № 36/18.11.2016г.
65. БИРГЮЛ КЕРИМ БАЙРАМ - ЕГН: 820418****

Адрес: с.Караманци, община Минерални бани, ул.Шеста №1

Съобщение за доброволно изпълнение № 487/18.11.2016г.
66. МЮМЮН МЮСЛЮМ ИСМАИЛ - ЕГН: 500819****

Адрес: с.Винево, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 598/18.11.2016г.
67. МЮМЮН ЕРЕДЖЕБ МЮМЮН - ЕГН: 780628****

Адрес: с.Винево, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 170/18.11.2016г.
68. БАЙРАМ БЕХАЙДИН РАСИМ - ЕГН: 910927****

Адрес: с.Винево, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 303/18.11.2016г.
69.РАСИМ БЕХАЙДИН РАСИМ - ЕГН: 860328****

Адрес: с.Винево, община Минерални бани

Съобщение за доброволно изпълнение № 144/18.11.2016г.
70. ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТАТЕВА - ЕГН: 670913****

Адрес: гр.Хасково, ул.Тракийска низина №23

Съобщение за доброволно изпълнение № 15/10.01.2017г.
71. КРЕМЕНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА - ЕГН: 720823****

Адрес: гр.Хасково, ул.Витоша №1, вх.Б, ап.24

Съобщение за доброволно изпълнение № 418/18.11.2016г.
72. ДИМИТЪР ФИДАНОВ ГЕОРГИЕВ - ЕГН: 420401****

Адрес: гр.Хасково, ул.Тимок № 67

Съобщение за доброволно изпълнение № 587/18.11.2016г.
73. СЪБКА КИРИЛОВА КОТЕТЕРОВА - ЕГН: 440110****

Адрес: гр.Хасково, ж.к.Бадема №20, вх.А, ет.3, ап.45

Съобщение за доброволно изпълнение № 110/18.11.2016г.
74. СУЗАН МЮМЮН ГАБРАЛЪ - ЕГН: 780524****

Адрес: гр.Хасково, ж.к.Бадема №4, вх.Б, ет.4, ап.32

Съобщение за доброволно изпълнение № 311/18.11.2016г.
75. АЛЕКО АЛЕКОВ СЕВДАЛИНОВ - ЕГН: 730921****

Адрес: гр.Хасково, ул.Никола Радев № 13А

Съобщение за доброволно изпълнение № 346/18.11.2016г.
76. БАЙРАМАЛИ САКЪБ ЯКУБ - ЕГН: 560513****

Адрес: гр.Хасково, ул.Беломорска № 2

Съобщение за доброволно изпълнение № 271/18.11.2016г.
77. ЮЗЕИР ХАБИЛ ЙОЗАЛ - ЕГН: 841120****

Адрес: гр.Хасково, ул.Омуртаг № 2А

Съобщение за доброволно изпълнение № 353/18.11.2016г.
78. АНТОН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ - ЕГН: 740221****

Адрес: гр.Хасково, ж.к. Орфей №22, вх.Д, ет.5, ап.72

Съобщение за доброволно изпълнение № 585/18.11.2016г.
79. ГЕРГАНА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА - ЕГН: 600418****

Адрес: гр.Хасково, ул.Липа №1

Съобщение за доброволно изпълнение № 180/18.11.2016г.
80. ДАНАИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ - ЕГН: 940915****

Адрес: гр.Хасково, ул.Люлин № 16

Съобщение за доброволно изпълнение № 554/18.11.2016г.
81. РОЗАЛИН НИКОЛОВ ДИМОВ - ЕГН: 661014****

Адрес: гр.Хасково, ул.Иван Вазов №10, ет.2, ап.3

Съобщение за доброволно изпълнение № 327/18.11.2016г.
82. ЕВГЕНИ РУСКОВ ДЕЛЧЕВ - ЕГН: 570105****

Адрес: гр.Хасково, ул.Липа № 1

Съобщение за доброволно изпълнение № 179/18.11.2016г.
83. КИРИЛ ДОЙЧЕВ ЯНКОВ - ЕГН: 710510****

Адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема №29, вх.Б, ет.1, ап.4

Съобщение за доброволно изпълнение № 393/18.11.2016г.
84. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ - ЕГН: 390823****

Адрес: гр.Хасково, ул.Георги Кирков №86, ет.4, ап.10

Съобщение за доброволно изпълнение № 470/18.11.2016г.
85. ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ - ЕГН: 540320****

Адрес: гр.Хасково, ж.к. Орфей №16, вх.Б, ет.3, ап.7

Съобщение за доброволно изпълнение № 251/18.11.2016г.
86. КРАСИМИРА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА - ЕГН: 811228****

Адрес: гр.Хасково, ул.Добруджа №27, ет.3, ап.11

Съобщение за доброволно изпълнение № 381/18.11.2016г.
87. ИЛАРИОН ТАНЕВ ЧИЛИНГИРОВ - ЕГН: 721108****

Адрес: гр.Хасково, ул.Войводска № 5

Съобщение за доброволно изпълнение № 451/18.11.2016г.

88. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ СТЕФАНОВ - ЕГН: 730923****

Адрес: гр.Хасково, ул.Добруджа №27, ет.3, ап.11

Съобщение за доброволно изпълнение № 380/18.11.2016г.


89. НИКОЛАЙ КИРЧЕВ НИКОЛАЕВ - ЕГН: 300416****

Адрес: гр.Хасково, ул.Св.Св.Кирил и Методий №6

Съобщение за доброволно изпълнение № 169/18.11.2016г.
90. СИТЕКС ЕООД – БУЛСТАТ: 126654702

Адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема №24, вх.Б, ап.40

Съобщение за доброволно изпълнение № 702/18.11.2016г.
91. МИРОСЛАВ ГЕНОВ МАРИНОВ - ЕГН: 730103****

Адрес: гр.София, р-н Младост, местност „Полигона“ №55, вх.2, ет.3, ап.9

Съобщение за доброволно изпълнение № 42/13.01.2017г.
92. СТЕФАН ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ - ЕГН: 700531****

Адрес: гр.София, бул.Андрей Ляпчев №12, вх.Б, ет.2, ап.5

Съобщение за доброволно изпълнение № 316/18.11.2016г.
93. КОСТА ЦВЕТКОВ КОСТОВ - ЕГН: 510628****

Адрес: гр.София, р-н Витоша, ул.Белите брези №2, ап.14

Съобщение за доброволно изпълнение № 196/18.11.2016г.
94. АНГЕЛА ЕООД – БУЛСТАТ 126747359

Адрес: с. Бачково, ул.Освобождение №76, обл.Пловдив, община Асеновград

Съобщение за доброволно изпълнение № 662/18.11.2016г.
95. КАТЯ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН: 671208****

Адрес: гр.Пловдив, ул.“Пантелей Генов“ №3, вх.Б, ет.2, ап.4

Съобщение за доброволно изпълнение № 437/18.11.2016г.
96. СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ - ЕГН: 610513****

Адрес: гр.Пловдив, ул.“Пантелей Генов“ №3, вх.Б, ет.2, ап.4

Съобщение за доброволно изпълнение № 436/18.11.2016г.
97. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН: 740303****

Адрес: гр.Димитровград, ул.“Патриарх Евтимий“ №11, вх.А, ет.7, ап.21

Съобщение за доброволно изпълнение № 385/18.11.2016г.
98. НЕБИБЕ АЛИ МИМАН - ЕГН: 590408****

Адрес: С.Силен, общ.Стамболово

Съобщение за доброволно изпълнение № 410/18.11.2016г.
99.ДОБРИНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА - ЕГН: 690127****

Адрес: с.Зетьово, общ.Айтос, ул.Зора №5

Съобщение за доброволно изпълнение № 511/18.11.2016г.

100. АТОНТРАНС 777 ЕООД – БУЛСТАТ: 203155774

Адрес: с.Лясково, общ.Черноочене, ул.Осма №10

Съобщение за доброволно изпълнение № 717/18.11.2016г

101. КИНА СТЕФАНОВА ЗАРЕВА – ЕГН: 560316****

Адрес: гр.София, общ.Столична, р-н Красна поляна, ж.к.Разсадника №20Б, вх.А

Съобщение за доброволно изпълнение № 35/13.01.2017г.
102. МАРГАРИТА НИКОЛОВА КОЕВА – ЕГН: 580512****

Адрес: гр.Хасково, бул.Съединение №20, вх.В, ет.4, ап.11

Съобщение за доброволно изпълнение № 33/13.01.2017г.
103. ЯНКА ПЕТРОВА МИТЕВА – ЕГН: 490307****

Адрес: гр.Хасково, ул.Хан Омуртаг №6, ет.3, ап.7

Съобщение за доброволно изпълнение № 32/13.01.2017г.
104. ХРИСТО КИРЕВ ХРИСТОВ – ЕГН: 700908****

Адрес: гр.Лясковец, област Велико Търново

Съобщение за доброволно изпълнение № 31/13.01.2017г.
105. МИРОСЛАВА МИТКОВА ПЕТРОВА – ЕГН: 770830****

Адрес: гр.Добрич, ж.к. Балик, №20, ет.7, ап.20

Съобщение за доброволно изпълнение № 40/13.01.2017г.
106. ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ – ЕГН: 690124****

Адрес: гр.Добрич, ж.к. Балик, №20, ет.7, ап.20

Съобщение за доброволно изпълнение № 39/13.01.2017г.
107. ПЕТЪР СТАЙКОВ СТАЙКОВ – ЕГН: 710406****

Адрес: гр.София, ж.к. Младост №3, бл.№ 348 вх.1, ет.7, ап.49Съобщение за доброволно изпълнение № 23/13.01.2017г.

Коьрта
Контакты

    Главная страница


В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 2 ал от допк, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени

Скачать 110.07 Kb.