• Завдання № 3 5
 • Завдання № 3 8
 • Завдання №40
 • Завдання № 4 5
 • Завдання № 65 *
 • Тести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей

 • Скачать 258.77 Kb.


  Дата19.11.2018
  Размер258.77 Kb.

  Скачать 258.77 Kb.

  Варіант №4 Завдання №1  Варіант № 4


  Завдання №1

  Трутовик косотрубчастий живе на фотосинтезуючій рослині, а після відмирання останньої, розвивається як сапротроф. Це дозволяє стверджувати, що цей гриб є:

  А. Облігатним паразитом

  В. Справжнім паразитом

  С. Факультативним паразитом

  D. Тимчасовим паразитом

  Е. Коменсалом
  Завдання №2*

  Визначте, які з наведених ознак притаманні рослинам, що належать до відділу Покритонасінні.  1. Велика морфологічна різноманітність вегетативних органів спорофіта

  2. Елементами провідної системи є справжні судини, трахеїди та ситовидні трубки з клітинами-супутницями

  3. Наявність архегоніїв та антеридіїв

  4. Відсутність статевого процесу

  5. Насіння розвивається під захистом оплодня


  Завдання №3

  Виділяють близько15 відділів Водоростей. Всі вони є еукаріотами і лише один відділ є прокаріотом. Назвіть його.

  А. Синьозелені

  В. Зелені

  С. Бурі


  D. Червоні

  E. Золотисті
  Завдання №4

  Досліджується листок Щитника чоловічого. Які з наведених нижче ознак характеризують такий листок?

  А. Листки безчерешкові, видовжені, перистоскладні

  В. Листки черешкові, яйцевидні, пильчасті

  С. Листки черешкові, видовжено-еліптичні, двічі-перистороздільні

  D. Листки безчерешкові, стріловидні, зубчасті

  Е. Листки черешкові, щитовидні


  Завдання №5

  Мікобіонт лишайників складється з :

  А. Ооміцетів

  В. Синьозелених водоростей

  С. Аскоміцетів

  D. Бурих водоростей

  Е. Діатомових водоростей
  Завдання №6

  Яка із наведених нижче властивостей не притаманна лишайникам?

  А. Фотосинтез

  В. Участь в утворенні гумусу

  С. Участь в утворенні фітомаси

  D. Протидія вивітрюванню гірських порід

  Е. Здатність спричинювати бродіння.
  Завдання №7

  Виводкові бруньки здатні видозмінюватись. До метаморфозів виводкових бруньок не належать:

  А. Вічка

  В. Ареоли

  С. Гібернакули

  D. Туріони

  Е. Кладодії
  Завдання №8

  Лишайник гетеромерного типу складається з трьох шарів: кіркового, гонідіального та серцевини. З яких клітин складається серцевина?

  А. З клітин водоростей

  В. З клітин грибів

  С. З клітин водоростей і грибів

  D. З клітин бактерій та грибів

  Е. З клітин водоростей, бактерій і грибів


  Завдання №9

  Вегетативне розмноження у грибів здійснюється завдяки різним утворенням. До числа таких не належать:

  А. Оїдії

  В. Хламідоспори

  С. Зооспори

  D. Склероції

  Е. Частини міцелію
  Завдання №10

  Листки липи розташовані таким чином, що до вузлів стебла прикріплюється лише по одному листку. Як називається такий тип листкорозташування?

  А. Супротивне

  В. Чергове

  С. Кільчасте

  D. Мозаїчне

  Е. Просте
  Завдання №11

  Листки Плауна булавовидного шорсткі, дрібні, лінійні, густі, розташовані спірально на бічних пагонах. Такі листки називаються:

  А. Філокладії

  В. Філодії

  С. Кладодії

  D. Мікрофіли

  Е. Стробіли


  Завдання №12

  Формуючи колекції соковитих плодів були відібрані також супліддя моркви, ананасу і шовковиці, утворені ...  А. Складовими щільного суцвіття

  В. Складовими однієї квітки

  С. Тільки апокарпним гінецеєм

  D. Тільки ценокарпним гінецеєм

  Е. Гіпантієм однієї квітки
  Завдання №13

  У флорі України зустрічається багато видів рослин родини Хвощових. Який з наведених представників цієї родини не росте в Україні?

  А. Хвощ дібровний

  В. Хвощ гігантський

  С. Хвощ болотний

  D. Хвощ рябий

  Е. Хвощ лісовий


  Завдання №14

  Представники класу Хвойних характеризуються особливосями хімічного складу. Які хімічні речовини не зустрічаються у структурах цих рослин?

  А. Фітонциди

  В. Бальзами

  С. Алкалоїди

  D. Вітаміни

  Е. Ефірні олії


  Завдання №15

  Рід Яловець нараховує близько 70 видів представників, що ростуть у помірній, тропічній і субтропічній зонах. Ефірні олії, флавоноїди, смоли та інші хімічні речовини, що входять до складу клітин цих рослин, використовують у медицині. Серед представників даного роду є отруйні рослини. Одна з них:

  А. Яловець високий

  В. Яловець козацький

  С. Яловець звичайний

  D. Яловець червоний

  Е. Яловець смердючий


  Завдання №16

  Під час польової практики студент загербаризував гілку дерева, листки якого супротивні, пальчасто-складні, без прилистків. Квітки зібрані у прямостоячі пірамідальні тирси. Плід - шипувата куляста коробочка з однією насіниною. Ці ознаки свідчать про належність рослини до роду ...

  А. Acer

  B. Aesculus

  C. Quercus

  D. Corylus

  E. Aronia
  Завдання №17

  Листки рослини з родини Polygonaceae короткочерешкові, довгасті, з вузько-клиновидною основою, по краю шорсткі від пучків волосків; мають гостро-пекучий смак. Листки належать . . .  1. Rheum palmatum

  2. Polygonum aviculare

  3. Polygonum bistorta

  4. Rumex acetosa

  5. Polygonum hydropiper


  Завдання №18

  Назвіть типи плодів характерних для родини Вересові.

  А. Біб, однолистянка, одногорішок

  В. Цинародій, складна кістянка, фрага

  С. Коробочка, кістянка, ягода

  D. Сім'янка, горішок, кістянка.

  Е. Ґесперидій, стручок, двокрилатка


  Завдання №19

  Рослинний організм зазнає впливу різноманітних екологічних факторів, у тому числі і біотичних. До таких належать: зоогенні, фітогенні, мікрогенні та ...  A. Хімічні

  B. Кліматичні

  С. Едафічні

  D. Топографічні

  E. Антропогенні
  Завдання №20

  Нагідки лікарські проявляють протизапальну, ранозагоювальну, гемостатичну, седативну дію і застосовуються у вигляді настойки, настою, мазі; входять до складу препаратів каферид (для лікування анемії) та калефлон (для лікування виразок шлунка і дванадцятипалої кишки). З метою отримання лікарських засобів використовують …

  А. Суцвіття

  В. Кореневища

  С. Насіння

  D.Траву


  Е. Плоди
  Завдання №21

  Ефіроолійні залозки, що складаються з 8 секреторних клітин, розташованих у два ряди і чотири яруси, виявлені у більшості рослин родини …

  А. Scrophulariaceae

  В. Apiaceae

  С. Lamiaceae

  D. Rosaceae

  Е. Asteraceae
  Завдання №22

  Спори нижчих рослин, завдяки яким здійснюється нестатеве розмноження, утворюються внаслідок:  1. Партеногенезу

  2. Редукційного поділу

  3. Мейозу

  4. Ендомітозу

  5. Мітозу


  Завдання №23

  У насінні без ендосперму і перисперму поживні речовини нагромаджуються ...

  А. У сім'ядолях зародка

  В. У зародковому корінці

  С. У зародковому стебельці

  D. У зародковій брунечці

  Е. У шкірці насінини.

  Завдання №24

  З якої рослини підродини бобові одержують рутин і кверцетин?

  А. Козлятник лікарський

  В. Софора японська

  С. Вовчуг польовий

  D. Солодка гола

  Е. Термопсис ланцетовидний


  Завдання №25

  Молоді листки Betula pendula блискучі, мають яскраво-зелений колір, а крім того, вони клейкі, завдяки наявності у них . . .  1. Нектарників

  2. Пельтатних залозок

  3. Залозистих волосків

  4. Ідіобластів

  5. Лізигенних вмістищ


  Завдання №26

  Прискорити процес проростання насіння може визначений у часі вплив низької температури, тобто...

  A. Радіація

  B. Скарифікація

  C. Стратифікація

  D. Аерація

  Е. Партикуляція


  Завдання №27

  З досліджених представників родини Пасльонові виявилося, що плід ягода характерний для. . .

  А. Atropa belladonna

  В. Hyoscyamus niger

  С. Datura stramonium

  D. Nicotiana tabacum

  Е. Datura innoxia
  Завдання №28

  Більшість представників підродини Prunoideae (родина Rosaceae) має плід соковиту кістянку. Винятком є вид, кістянка якого суха та густо опушена . Назвіть його  А. Prunus spinosa

  B. Amygdalus communis

  C. Рadus avium

  D. Armeniaca vulgaris

  E. Persica vulgaris
  Завдання №29

  При визначенні рослин за сукупністю ознак до класу однодольних студентам потрібно віднести:

  А. Лілійні

  В. Гіркокаштанові

  С. Хрестоцвіті

  D. Пасльонові

  Е. Льонові


  Завдання №30

  Дія яких факторів сприяє розмноженню і розселенню рослин анемофільних, анемохорних і типу "перекотиполе" ?

  A. Вітру

  B. Температури

  C. Грунту  D. Рельєфу

  E. Світла
  Завдання №31

  Заготівлю плодів різних рослин проводять у певні періоди року. Плоди якої рослини збирають взимку?  1. Oxycoccus palustris

  2. Arctostaphylos uva-ursi

  3. Vaccinium vitis-idaea

  4. Ficus carica

  5. Vaccinium myrtillus


  Завдання №32

  Лікарські властивості Salvia officinalis обумовлені, головним чином, наявністю у цій рослині ефірних олій. Яку частину Salvia officinalis використовують з метою отримання цілющих настоїв, зборів?  1. Плоди та насіння

  2. Квітки

  3. Листя

  4. Траву

  5. Корені


  Завдання №33

  Щоб виявити індивідуальні видові особливості та загальні морфогенетичні ознаки плодів, запропоновано порівняти однокістянки Prunus spinosa та ...

  А. Rhamnus cathartica

  B. Oxycoccus palustris

  C. Amygdalus communis

  D. Rubus idaeus

  E. Fragaria vesca


  Завдання №34

  Морфологічний аналіз квіток родини Тонконогові, показав, що вони актиноморфні, двостатеві, рідко одностатеві, з редукованою оцвітиною, що складається з двох дуже маленьких плівок - лодикул. Яку функцію виконують у квітках лодикули . . .

  А. Сприяють утриманню пилка

  В. Сприяють розкриттю квіток

  С. Сприяють заплідненню квіток

  D. Приваблюють комах

  Е. Захищають квітку від несприятливих умов існування
  Завдання №35

  Квітки гречки їстівної диморфні: одні – з довгими стовпчиками та короткими тичинками, а інші – з короткими стовпчиками та довгими тичинками. Це явище має назву:  1. Гетеростилія

  2. Гетерофілія

  3. Метамерія

  4. Гетерогамія

  5. Інтродукція


  Завдання №36

  Вкажіть видову діагностичну ознаку рослин підродини сливові

  А. Листки складні, з прилистками. Квітки поодинокі або в суцвіттях. Плоди прості або складні, апокарпні (суничина, цинародій, складна кістянка, складний горішок).

  В. Дерева і кущі з простими черговими листками з опадаючими прилистками. Однотипова будова квіток. Плід - соковита або суха кістянка.

  С. Невеликі квітки, зібрані у моноподіальні суцвіття. Плід апокарпний - складна листянка.

  D.Дерева і кущі - часто з колючками. Прості, почергові листки без прилистків. Плід - ягода

  Е. Рослини з товстими, простими, соковитими листками. Квітки актиноморфні, двостатеві, у суцвіттях китиця, волоть щиток або зонтик. Плід багатотістянка, рідко коробочка.


  Завдання №37

  Верблюжу колючку, напівпустельну рослину. коренева система якої сягає ґрунтових вод, використовуть у якості...

  A. Гунтових індикаторів

  B. Гідроіндикаторів

  С. Накопичувачів води

  D. Випаровувачів води

  Е. Індикатора забруднення повіря


  Завдання №38

  Плоди рослини з родини Пасльонові використовують у харчовій промисловості як приправу, овоч, дієтичний та вітамінний продукт. Це рослина - …

  А. Solanum lycopersium

  B. Capsicum annuum

  C. Solanum dulcamara

  D. Hyoscyamus niger

  E. Solanum melongena
  Завдання №39

  Дослідження суцвіть лепехи, калли, аруму та інших представників родини Аrасеае показало, що на потовщеній м'ясистій вісі із загальним листковим покривалом щільно розміщені дрібні сидячі квітки. Усі ці ознаки притаманні суцвіттю ...

  А. Кошик

  B. Головка

  C. Початок

  D. Щиток

  E. Колос
  Завдання №40

  Частина квітки, що містить насінний зачаток, називається:

  А.Пиляк

  В.Тичинка

  С.Чашолисток

  D.Пелюстка

  Е. Маточка
  Завдання №41

  При мікроскопії листка гірчака перцевого знайдені великі міжклітинні порожнини заповнені секретом, які утворилися внаслідок поділу і розходження секреторних клітин. Секреторні ходи та канальні – трубчасті утвори з чіткими обрисами внутрішніх меж, вистелені епітеліальними клітинами. Ці структури – . . .  1. Схизогенні вмістища

  2. Осмофори

  3. Емергенці

  4. Лізигенні вмістища

  1. Трихобласти


  Завдання №42

  Яка з перелічених назв є назвою порядку:  А. Magnoliales

  В. Magnoliidae

  С. Magnoliaceae

  В. Magnolia

  Е. Magnoliophyta
  Завдання №43

  Вузьколисті степові злаки ковила, костриця, тонконіг, що відносяться до склерофітів, здатні згортати листки у трубочку, так, що продихи опиняються у замкнутій камері. Внаслідок цого ...  A. Знижується фотосинтез

  B. Підвищується транспірація

  С. Знижується транспірація

  D. Підвищується фотосинтез  Е. Знижується гутація
  Завдання №44

  Досліджуються, багаторічні трав'янисті рослини з вкороченим кореневищем. Листки утворюють прикореневу розетку , квітконосні стрілки борозенчасті, закінчуються густим видовженим колосовидним суцвіттям . Плід коробочка . Ця родина…

  А. Scrophulariaceae

  В. Boraginaceae

  С. Plantaginaceae

  D. Apocynaceae

  Е. Rubiaceae
  Завдання №45

  Молодий дослідник проводив спостереження за розвитком колючок Crataegus sanguinea і робив висновок, що вони ...  А. Пагонові, пазушні

  B. Пагонові, верхівкові

  C. Листкові верхівкові

  D. Листкові, бічні

  E. Прилисткові, пазушні
  Завдання №46

  У представників якої родини в одному суцвітті можуть знаходитись квітки з різними формами віночків - язичкові, несправжньоязичкові, трубчасті?

  А. Astеracеaе

  B. Lamiacеaе

  C. Solanacеaе

  D. Apiacеaе

  E. Papavеracеaе

  Завдання №47

  Який вид рослини родини селерові має плід вислоплідник, що при дозріванні розпадається на 2 коричневих серповидних сплюснутих з обох боків ребристих мерикарпії?  А. Carum carvi

  В. Foeniculum vulgare

  С. Ammi visnaga

  D. Сoriandrum sativum

  Е. Daucus carota
  Завдання №48

  Родина Fagaceae представлена 900-ми видами різноманітних рослин, розповсюджених у тропічних, субтропічних і помірних областях обох півкуль Землі. Родина представлена різними життєвими формами, але серед них немає . . .  1. Листопадних дерев

  2. Вічнозелених форм

  3. Трав’янистих рослин

  4. Кущів

  5. Дерев’янистих форм


  Завдання №49

  Створюючи таблицю рідкісних видів, занесених до Червоної книги України, студент виділив такі лікарські види, як плаун колючий, сосна кедрова європейська, любка дволиста, арніка гірська, астрагал шерстистоквітковий та ...

  A. Чистотіл великий

  B. Соняшник бульбистий

  С. Скополія карнолійська

  D. Калина звичайна

  E. Фенхель звичайний
  Завдання №50

  Багаторічна травяниста рослина має галузисте кореневище, від якого відростає кілька прямостоячих, двогранних, галузистих стебел. На супротивних листках є крапові залозки. Квітки золотисто-жовті. Суцвіття – щитковиний тирс. Плід коробочка. Суцвіття використовують як лікарську рослинну сировину у зв’язку з наявністю бактерициної, в’яжучої та спазмолітичної дії. До якої родини відноситься ця рослина?

  А. Ericaceae

  В. Brassicaceae

  С. Clusiaceae

  D. Primulaceae

  Е. Euphorbiaceae
  Завдання №51

  Для отримання з кори дубильних речовин студент вибрав однодомне дерево, що має плід жолудь. Це дерево належить до родини ...

  A. Fabaceae

  B. Fagaceae

  C. Betulaceae

  D. Rhamnaceae

  E. Juglandaceae
  Завдання №52

  Залежно від кількості пелюсток, їх форми, характеру розвитку, зростання і розміщення, розрізняють віночки роздільно - і зрослопелюсткові, актиноморфні і зигоморфні. До актиноморфних роздільнопелюсткових віночків відносяться...

  А. Лійковидні

  В. Хрестовидні

  С. Дзвониковидні

  D. Трубчасті

  Е. Язичкові
  Завдання №53

  Під час мікроскопії епідерми листка гірчака почечуйного знайдені структури, що виділяють секрет спочатку у простір між оболонкою і кутикулою видільних клітин, а після розриву кутикули – назовні. Знайдені структури є . . .  1. Лусочками епідерми

  2. Емергенцями

  3. Залозками

  4. Гідатодами

  5. Осмофорами


  Завдання №54

  В утворенні бічних коренів будь-якої вищої рослини головна роль належить:

  А. Прокамбію

  В. Перициклу

  С. Камбію  D. Апікальній меристемі

  Е. Інтеркалярній меристемі


  Завдання №55

  Дія певного абіотичного чинника призводить до значного ущільнення ґрунту, зміни флористичного складу угідь та зниження їх кормової цінності. Вкажіть його.  A. Інтенсивне розмноження хробаків

  B. Ураган

  C. Випас тварин

  D. Спека

  Е. Холод
  Завдання №56

  Переважна кількість рослин з родини Fabaceae має багатонасінні плоди, але існують окремі представники, плід яких містить лише одну насінину. Такою рослиною є . .


  1. Софора японська

  2. Конюшина польова

  3. Термопсис ланцетовидний

  4. Земляний горіх

  5. Біла акація


  Завдання №57

  Листки олеандра майже однаково освітлюються з різних боків. Внаслідок цього палісадна паренхіма розміщена як під верхньою, так і під нижньою епідермою, а кількість продихів на обох поверхнях приблизно однакова. Подібний тип листка визначають як:

  А. Колатеральний

  В. Біколатеральний

  С. Радіальний

  D. Ізолатеральний

  Е. Дорсивентральний


  Завдання №58

  Дослідник проводив опис загербаризованої рослини - Plantago major та відмітив, що його листки прості, розеткові, довгочерешкові, з піхвою, цілокраї ...

  А. Широкояйцевидні чи еліптичні, з 3-7 дугастими жилками, що виступають з нижньої сторони пластинки

  B. Пальчастолопатеві, з 3-7 дугастими жилками, що не виступають із нижньої сторони пластинки

  C. Видовжено-овальні, з 4 парами прямих жилок, що не виступають із нижньої сторони пластинки

  D. Перистолопатеві, з 11 дугастими жилками, що не виступають із нижньої сторони пластинки

  E. Широкояйцевидні чи еліптичні, з 2 дугастими жилками, що виступають з нижньої сторони пластинки
  Завдання №59

  Оберіть суцвіття, яке відповідає опису: суцвіття складне, має пониклу головну вісь, що несе дихазій одностатевих квіток.

  А. Однобічна китиця наперстянки

  В. Поникла китиця черемхи

  С. Сережки берези

  D. Колос подорожника

  Е. Тирс кінського каштану.
  Завдання №60

  До родини Polygonaceae належить велика кількість однорічних та багаторічних трав. Вкажіть однорічну рослину, пагони і квітки якої багаті на дубильні речовини, рутин та інші флавоноїди.  1. Ревінь пальчастий

  2. Гречка їстівна

  3. Гірчак зміїний

  4. Щавель кислий

  5. Щавель кінський


  Завдання №61

  Відпочиваючи у лісі, студент зірвав конвалію та визначив жилкування листкової пластинки у цієї рослини як дугове, а суцвіття ?

  А. Волоть

  В. Завійка

  С. Зонтик  D. Початок

  Е. Китиця


  Завдання №62

  Згідно розподілу рослинності на території України встановлено, що найбільш поширений тип рослинності є...

  A. Ліс

  B. Степ


  C. Луки

  D. Болота

  E. Солончаки  Завдання №63

  На заняті з ботаніки студент дав такий опис рослині: підземний орган - коренеплід; стебла ребристо-борозенчасті, порожні; листки багаторазово перисторозсічені, черешок із піхвою; суцвіття - складний зонтик; плід - запашний двомерикарпій з ефіроолійними канальцями в оплодні. Отже, рослина належить до родини ...

  А. Fabaceae

  B. Apiaceae

  C. Asteraceae

  D. Rosaceae

  E. Scrophulariaceae
  Завдання №64

  Зародок та ендосперм квіткових рослин мають різні набори хромосом. Який набір хромосом має ендосперм груші?

  А. Тетраплоїдний

  В. Гаплоїдній

  С. Диплоїдний

  D. Триплоїдний

  Е. Пентаплоїдний
  Завдання №65*

  З наведеного нижче переліку рослин з підкласу Каріофіліди визначте представників, які мають плід коробочку.   1. Остудник голий

   2. Щавель кінський

   3. Ревінь пальчастий

   4. Мильнянка лікарська

   5. Гірчак зміїний


  Завдання №66

  Ця лікарська рослина з родини лілійних у фармакологію введена С.П. Боткіним. Надземну її частину використовують в якості серцевого засобу. Рослна має суцвіття китицю, плоди – ягоди, яскраво забарвлені, дозрівають наприкінці літа. Формула квітки * ♀ P(3+3) A3+3 G(3). Це…

  А. Чемериця Лобеля

  В. Лілія біла

  С. Цибуля городня

  D. Конвалія звичайна

  Е. Алое деревовидне


  Завдання №67

  Подорожуючи хвойними лісами України студент відмітив, що в них домінують види родів...  A. Туя, ялівець

  B. Береза, дуб

  С. Кедр, модрина

  D. Сосна, ялина  E. Тис, ялиця
  Завдання №68

  Морква дика вважається лікарською рослиною із-за наявності у ній жирної та ефірної олій, флавоноїдів, кумаринів, алкалоїдів, дубильних речовин, тощо. У медицині застосовують порошок, настій, спиртовий екстракт; вона входить до складу препаратів даукарін та уролесан. Для виготовлення лікарських засобів використовують . . .

  А. Траву

  В. Суцвіття

  С. Коренеплоди

  D. Плоди

  Е. Корені
  Завдання №69

  Серед рослин вологих тропіків є види, які оселяються здебільшого на деревах, самостійно живляться, мають повітряні корені. Все це характерно для …  А. Ефемероїдів

  B. Епіфітів

  C. Паразитів

  D. Ксилофітів

  E. Ефемерів


  Завдання №70

  Один з методів щеплення полягає у тому, що на підщепі та прищепі однакових діаметрів роблять однакові косі зрізи і прикладають один до одного так, щоб їхні тканини збіглися, після чого ретельно прив’язують ликом. Як називається цей метод?  1. Сорментація

  2. Гібридизація

  3. Копуліровка

  4. Живцювання

  5. Окуліровка


  Завдання №71

  Назвіть клітини зародкового мішка покритонасінних, які приймають безпосередню участь у процесі подвійного запліднення.  1. Яйцеклітина та клітини –антиподи

  2. Яйцеклітина та центральна диплоїдна клітина

  3. Яйцеклітина, синергіди та центральна диплоїдна клітина

  4. Яйцеклітина та синергіди

  5. Яйцеклітина, синергіди та клітини –антиподи


  Завдання №72

  Рослини родини Ранникові містять важливі для медицини речовини. Це…  А. Алкалоїди, ефірні олії, вітаміни

  В. Глікозиди, слизи, вітаміни

  С. Слизи, ефірні олії, вітаміни

  D. Дубильні речовини, ефірні олії, слиз

  Е. Алкалоїди, глікозиди, дубильні речовини.


  Завдання №73

  Питаннями включення до охоронних територій всесвітньої глобальної мережі природних і біосферних заповідників світу займається...

  A. Green Peaсe

  B. ООН

  C. МОНПС України

  D. ЮНЕСКО

  Е. НАТО
  Завдання №74

  Під час мікроскопічного дослідження стебла та листків рослини з підкласу Диленіїди виявлені друзи оксалату кальцію; епідерма вкрита залозистими трихомами і одноклітинними простими волосками з цистолітами. Такі ознаки характерні для . . .  1. Ledum palustre

  2. Hypericum perforatum

  3. Oxycoccus palustris

  4. Brassica nigra

  5. Cannabis sativa


  Завдання №75

  Взаємні зв'язки рослин і рослинних угруповань та чинників зовнішнього середовища вивчає ...  A. Загальна екологія

  B. Фітоекологія

  C. Фітоценологія

  D. Соціальна екологія

  E. Зооекологія
  Тести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Варіант №4 Завдання №1

  Скачать 258.77 Kb.