• 4. Чыккан j ери
 • 7. БалдарыныҤ аттары
 • 9. Л.В.КокышевтиҤ ÿлгерлери
 • 10. КожоҤ болуп калган ÿлгери
 • 12. Кандый ийт керегинде баллада бичиген
 • 14. Тубанын на j ызы
 • 16. « Кожондо,…,кожондо» деп ÿлгеринде кемге баштанат
 • 18. Поэт канча j ылда j ада калган

 • Скачать 23.37 Kb.


  Дата30.09.2017
  Размер23.37 Kb.
  ТипВикторина

  Скачать 23.37 Kb.

  Викторина Л. В. Кокышевтин чыккан jылы 1932 jыл. 1934 jыл  Л.В.КокышевтиҤ чӱмделгезиле викторина
  1. Л.В.Кокышевтин чыккан jылы


  1. 1932 jыл. 3. 1934 jыл.

  2. 1933 jыл. 4. 1936 jыл.

  2. Поэттин чыккан кÿни.

  1. Кочкор айдын 18-чи кÿни.

  2. Сыгын айдын 25-чи кÿни.

  3. Ўлÿрген айдын 20-чи кÿни.

  4. Тулаан айдын 29-чи кÿни.

  3. Поэттин сööги

  1. Иркит. 3. Тööлöс.

  2. Комдош. 4. Ўлÿп.

  4. Чыккан jери

  1.Майма аймак Сайдыс.

  2. Кан-Оозы аймак Экинур.

  3. Ондой аймак Кайырлык.

  4. Шабалин аймак Кумжулу.

  5. Л.В.Кокышевтин баштапкы jуунтызы.

  1. «Алтын-Кöл» 3. «Туба»

  2. «Экинчи jÿрÿм». 4. «Jол» 6. Энези ле адазы

  1. Ойынчы ла Баксур.

  2. Куучынчы ла Тыпыш.

  3. Карана ла Тарык.

  4. Ануш ла Манкыш.

  7. БалдарыныҤ аттары

  1. Айару ла Алтынай.

  2. Таня ла Марина.

  3. Маша ла Суркурай.

  4. Марина ла Света.

  8. Баштапкы алтай роман

  1. «Алтын-Кöл»

  2. «Чöлдöрдин чечеги»

  3. « Арина»

  4. « Туулардын уулы»

  9. Л.В.КокышевтиҤ ÿлгерлери

  1. «Сакылта» ла «Ундыбагар»

  2. «Аржан» ла «Энем»

  3. «Кара суу» ла «Энебиске»

  4. «Чанкыр энирде» ле «Кышкы jолдо»

  10. КожоҤ болуп калган ÿлгери

  1. « Алтай тилиме» 3. «Менин ÿйем»

  2. Jаскы тÿнде» 4. «Шуралай»

  11. «Коркышту культурный уулдын» келген jери

  1. Короты 3. Кулады

  2. Кор-Кобы 4. Куjурлу

  12. Кандый ийт керегинде баллада бичиген

  1. Тайгыл 3. Шулмус

  2. Барс 4. Черликпен

  13. Jерлик кандый чечек керегинде ÿлгер бичиген

  1. Тандалай 3. Дурман

  2. От-чечек 4. Гладиолус

  14. Тубанын наjызы

  1. Jемирей 3. Атамыш

  2. Иванак 4. Таштык

  15. «Туба» деп чÿмдемелдин жанры

  1. Ўлгер 3. Куучын

  2. Баллада 4.Тууjы

  16. « Кожондо,…,кожондо» деп ÿлгеринде кемге баштанат?

  1. Кайчы 3. Анчы

  2. Кожончы 4. Айылчы

  17. «Арина» деп роман кандый тилге кöчӱрилбеген?

  1. Хакас 3.Орус

  2. Казах 4. Тува

  18. Поэт канча jылда jада калган?

  1. 1973 jылда 3. 1975 jылда

  2. 1976 jылда 4. 1980 jылда

  19. «Энрико» деп ÿлгерди кайда jÿреле чÿмдеген?
  1.Эфиопияда 3. Кубада

  2.Чехословакияда 4. Англияда.


  20. Карабаш ла Койло кандый чÿмдемелдин геройлоры?
  1. Чöлдöрдин чечеги»

  2. « Карычак»  3. «Тумантык Аркыт»

  4. «Туулардан келген балдар»

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Викторина Л. В. Кокышевтин чыккан jылы 1932 jыл. 1934 jыл

  Скачать 23.37 Kb.