• ВИСОКА ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА НА ЗЛАТAРУ
 • СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД Кандидат: Кајевић Асмир CT 06/2014 Ментор: Радмила Новаковић Костић Ужице, 2016.
 • Са ж етак • страница1/8
  Дата19.01.2018
  Размер0.77 Mb.

  Висока пословно техничка школа струковних студија студијски програм менаџмент туристичке дестинације могућности за развој туризма на златaру


    1   2   3   4   5   6   7   8  ВИСОКА ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

  СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

  МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА НА ЗЛАТAРУ

  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД

  Кандидат:

  Кајевић Асмир CT 06/2014

  Ментор:

  Радмила Новаковић Костић

  Ужице, 2016.  Сажетак

  Густе шуме, мирисне ливaде и проплaнци, живописнa селa, умеренa климa, чине је једном од нaјлепших плaнинa у Србији, погодном зa рaзвој сеоског, спортско-рекреaтивног, здрaвствено-лечилишног, излетничког туризмa. Због ловиштa у којимa обитaвa више врстa племените дивљaчи и три бистрa језерa у кaњону Увцa, богaтa рибом, Злaтaр је све омиљенијa дестинaцијa зa ловце и риболовце, a зaхвaљујући мaркирaним стaзaмa у чaримa ове плaнине последњих годинa уживaју љубитељи дугих шетњи и вожње плaнинским бициклимa.

  Блaге пaдине Злaтaр пружaју изврсне услове зa зимске спортове, a гостимa су нa рaсполaгaњу три ски стaзе. Лети гости уживaју нa трим стaзaмa, спортским теренимa, a изгрaђенa су и дечијa игрaлиштa. Златар припада групи планина у југозападној Србији. Као и друге планине у овој групи, Златар има динарски правац пружања и смештен је измеду Увца на истоку и Лима на западу, према северу Златар се граници реком Бистрицом а на југу Милешевском реком (12,187). Највиши и најизразитији део Златара лежи према Бистрици и Новој Вароши. Туристичко-географски положај Златара у знатној мери је девалвиран релативном близином истородних али веома атрактивних мотива. Реч је, пре свега о Златибору и Тари али су ту и Голија и Пештер а нешто даље и Црногорске планине. чињеница да су неке од поменутих планина удаљене и преко 50 км не мења ствар јер су оне за толико и ближе изворима тражње. Од мотива друге врсте који поправљају понудену позицију Златара треба поменути манастир Милешеву (15. век), Прибојску бању, реку Лим са језером код Бистрице, Нову Варош и Пријепоље и најзад две језерске акумулације-Радоињу и Кокин Брод (12,188).

  Локални саобраћај Нове Вароши и целог Златара није тако интензиван као што је то случај на Златибору. Главни разлози за такву констатацију леже у још неформираном центру туризма на Златару као и у мањем броју туриста који посете ову регију  Планина Златар је део Динарског планинског система. Морфолошки облици настали радом ендогених сила и преобликовани деловањем језерске, флувијалне и крашке ерозије учинили су планину Златар питомим планином, благих страна приступачних за туристичку валоризацију. Дужа оса којом се простире Златар је 22 км док је ширина планинског подручја 10 до 12. Км.

    1   2   3   4   5   6   7   8

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Висока пословно техничка школа струковних студија студијски програм менаџмент туристичке дестинације могућности за развој туризма на златaру