• Стоян Христов, Венелин Койчев и Николай Стайков, Дирекция Национален парк Централен Балкан
 • Елица Иванова
 • Стела Дочева, РИОСВ – Варна

 • Скачать 146.98 Kb.


  Дата19.01.2018
  Размер146.98 Kb.

  Скачать 146.98 Kb.

  Връчиха годишните награди за борба с престъпленията срещу природата


  Връчиха годишните награди за борба с престъпленията срещу природата

  13 декември 2017 г.
  На 13 декември в Пресклуба на БТА, бяха наградени отличените в годишната кампания „Аз пазя горите и орлите на България”. 14 души в 10 номинации получиха своите награди. Кампанията се организира за четвърти път от Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците.

  Целта на кампанията е да отличи добрите практики в борбата с престъпленията срещу дивата природа и да постави фокуса на общественото внимание върху проблема. Наградите са стимул за участниците заради тяхната добра работа и за това, че усилията им имат смисъл. Всяко малко действие има смисъл за положителната промяната в нагласите на обществото по важни въпроси като опазването на биоразнообразието и природата като цяло.

  Номинациите бяха обсъдени от жури в състав:


  и членове:

  • Стойчо Стойчев, БДЗП

  • Ваня Рътарова, БДЗП

  • инж. Николай Василев, ИАГ

  • инж. Ирена Стоянова, ИАГ

  • Светлана Бънзарова, журналист от сп. «Гора»

  Журито оцени номинациите по следните критерии: Природозащитна значимост, социален ефект, инициативност, познаване законодателството, оригиналност в подхода, мащабност и постоянство, като за всеки от критериите журито постави оценка от 1 до 10.

  Босилена Мелтева , журналист в Дневник

  Номинирана е за работата си по случая с поставените отровни примамки през март тази година, когато загина почти цялата популация на белоглави лешояди в Кресненското дефиле. Босилена разработи задълбочено темата в серия от публикации от март до май 2017 г  Людмил Хайдутов

  Номиниран за активната си гражданска позиция и дейността си в групата “Незаконна онлайн търговия с животни”, чрез която ежеседмично се подават сигнали във връзка с незаконно излагане и продажба на защитени видове.
  Александър Дунчев, номиниран в качеството си на експерт по програма Гори към WWF

  През 2017 г. Александър работи по три случая с унищожаване и изсичане на гори. Той е предприел адекватни мерки и в резултат от неговите действия са извършени проверки и виновните лица са наказани.


  Стоян Христов, Венелин Койчев и Николай Стайков, Дирекция Национален парк Централен Балкан


  Тримата имат значителен принос за предотвратяване на бракониерски посегателства върху едри грабливи птици и  бозайници.


  Елица Иванова


  Участва в 3 мисии по връщане на световно застрашени видове папагали Жако и създаде прецедент в съдебната практика, чрез която конфискуваните екземпляри бяха върнати преди приключване на делото.
  Илхан Фаик и Илхан Ахмед, РУП – с. Черноочене

  Двамата са номинирани за спасяването на общо 39 сухоземни шипобедрени и шипоопашати костенурки, които са обявени за застрашен вид у нас. 


  Стела Дочева, РИОСВ – Варна

  В рамките на служебните си задължения успява да спре разораването и унищожаването на понто-сарматски степи в защитена зона Калиакра.


  Веселин Коев, ДПП „Персина“

  Активно работи по опазване на едни от най-застрашените местообитания в страната – крайречните и заливаеми гори по Дунавските острови, които са дом на редица застрашени и защитени видове животни и растения.


  Светослав Станков и Светослав Ангелов, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин
  Пожарникарите реагират незабавно на сигнал за горящо щъркелово гнездо и успяват да спасят двойка щъркели.


  Петър Николов, ДГС – Бургас.

  Номиниран за спасяването на млад малък креслив орел, застрашен вид, включен в „Червената книга на Република България“.   Всички номинирани получиха плакети и парична награда от 150 лева на заключителната пресконференция на кампанията. Наградите връчиха представители на Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна агенция по горите.
  Кампанията се организира от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз.
  Повече информация за кампанията и номинациите можете да намерите на сайта на проекта: http://EagleForests.org
  За контакти:
  Ваня Рътарова

  Координатор

  Проект LIFE+ „Горите на орела“

  vanya.ratarova@bspb.org  0878 599 351
  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Връчиха годишните награди за борба с престъпленията срещу природата

  Скачать 146.98 Kb.