• ПЕРЕЛІК документів, які необхідно надати УЖКГ «Біличі» для прийняття в експлуатацію вуличної водопровідної мережі, побудованої спеціалізованою організацією за рахунок замовника.
 • ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 • ПЕРЕЧЕНЬ

 • Скачать 52.44 Kb.


  Дата17.01.2018
  Размер52.44 Kb.

  Скачать 52.44 Kb.

  Встановлення лічильників  Встановлення лічильників

  У відповідності п.9 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630 (з наступними змінами та доповненнями) у квартирі (будинку садибного типу) роботи з установлення засобів обліку води і теплової енергії проводяться спеціалізованою організацією, виконавцем, виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача.

  Квартирні засоби обліку беруться виконавцем на абонентський облік.

  ТЕХНІЧНІ УМОВИ

  ПЕРЕЛІК
  Необхідних документів для отримання технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення
  Дні: 08.00-17.00 щодня, обід з 12.00 до 12.45

  Для отримання технічних умов на водопостачання та водовідведення замовнику об'єкта будівництва (реконструкції) необхідно надати в технічний відділ УЖКГ «Біличі» нижченаведений пакет документів:

  1. Письмова заява (з найменуванням об'єкта, його адресою) підписаний замовником, або уповноваженою ним особою (копія документа, що підтверджує повноваження особи додається);

  2. Опитувальний лист встановленої форми на водопостачання і водовідведення об'єкта, заповнений проектантом і замовником;

  3. Викопіювання з генплану М 1: 500 і схему розміщення об'єкта в М 1: 2000 з прив'язками до вулиць міста

  4. Копію документа про право власності або право оренди (користування) замовника на об'єкт;

  5. Копію документа про право власності (або користування) замовника на земельну ділянку;

  6. Поверхневий план;  ПЕРЕЛІК

  документів, які необхідно надати УЖКГ «Біличі» для прийняття в експлуатацію вуличної водопровідної мережі, побудованої спеціалізованою організацією за рахунок замовника.
  1. проектно-кошторисна документація, погоджена Коцюбинською селищною радою

  2. Копії сертифікатів на матеріали

  3. Виконавча зйомка (М 1: 500), з висотними відмітками

  4. Акт на приховані роботи з підписом технічного нагляду замовника

  5. Акт промивання мережі

  6. Протокол дослідження питної води

  7. Акт гідравлічних випробувань мережі

  8. Декларація про готовність до експлуатації

  9. Залишкова балансова вартість

  ПЕРЕЛІК

  документів, які необхідно надати УЖКГ «Біличі» для введення в експлуатацію водопровідного вводу в будинок споживача в разі його прокладки власними силами або спеціалізованою організацією
  1. Проектно-кошторисна документація, погоджена УЖКГ «БІЛИЧІ»

  2. Копії сертифікатів на матеріали

   3. Акт перевірки відповідності прокладки абонентом водопровідного введення «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України»


  Установка счетчиков

  В соответствии п.9 Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.2005г. №630 (с последующими изменениями и дополнениями) в квартире (доме усадебного типа) работы по установке средств учета воды и тепловой энергии проводятся специализированной организацией, исполнителем, производителем или поставщиком за счет средств потребителя.

  Квартирные средства учета берутся исполнителем на абонентский учет

  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

  ПЕРЕЧЕНЬ
  Необходимых документов для получения технических условий на присоединение к системам централизованного водоснабжения и водоотведения
  Дни: 08.00-17.00 ежедневно, обед с 12.00 до 12.45

  Для получения технических условий на водоснабжение и водоотвод заказчику объекта строительства (реконструкции) необходимо предоставить в технический отдел УЖКХ «Беличи» нижеследующий пакет документов:

  1. Письменное заявление (с наименованием объекта, его адресу) подписанное заказчиком, или уполномоченным им лицом (копия документа, подтверждающего полномочия лица прилагается);

  2. Опросный лист установленной формы на водоснабжение и водоотведение объекта, заполненный проектантом и заказчиком;

  3. Выкопировка из генплана М 1: 500 и схему размещения объекта в М 1: 2000 с привязками к улицам города

  4. Копию документа о праве собственности или право аренды (пользования) заказчика на объект;

  5. Копию документа о праве собственности (или пользования) заказчика на земельный участок;

  6. Поверхностный план;


  ПЕРЕЧЕНЬ

  документов, которые необходимо предоставить УЖКХ «Беличи» для принятия в эксплуатацию уличной водопроводной сети, построенной специализированной организацией за счет заказчика.
  1. проектно-сметная документация, согласованная Коцюбинским поселковым советом

  2. Копии сертификатов на материалы

  3. Исполнительная съемка (М 1: 500), с высотными отметками

  4. Акт на скрытые работы с подписью технического надзора заказчика

  5. Акт промывки сети

  6. Протокол исследования питьевой воды

  7. Акт гидравлических испытаний сети

  8. Декларация о готовности к эксплуатации  9. Остаточная балансовая стоимость
  ПЕРЕЧЕНЬ

  документов, которые необходимо предоставить УЖКХ «Беличи» для ввода в эксплуатацию водопроводного ввода в дом потребителя в случае его прокладки собственными силами или специализированной организацией
  1. Проектно-сметная документация, согласованная УЖКХ «БЕЛИЧИ»

  2. Копии сертификатов на материалы

  3. Акт проверки соответствия прокладки абонентом водопроводного ввода «Правилам технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины»

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Встановлення лічильників

  Скачать 52.44 Kb.