• З фізичними особами (населення)
 • ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ смт. КОЦЮБИНСЬКЕ
 • Шановний абонент НАГАДУЄМО
 • Законодавець забороняє
 • Укладання договорів та реєстрація споживачів здійснюється в УЖКГ «БІЛИЧІ » кожного дня з 8.00 до 17.00. Обід з 12.00 до 12.45 При собі необхідно мати (оригінал та копії)
 • Паспорт Ідентифікаційний номер Право власності
 • УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ пгт. КОЦЮБИНСКОЕ
 • Уважаемый абонент Напоминаем
 • Законодатель запрещает
 • Заключение договоров и регистрация потребителей осуществляется в УЖКХ «Беличи» каждый день с 8.00 до 17.00. Обед с 12.00 до 12.45
 • - Идентификационный номер - Право собственности

 • Скачать 77.39 Kb.


  Дата17.01.2018
  Размер77.39 Kb.

  Скачать 77.39 Kb.

  З юридичними особами функції  Абонентська служба

  Начальник абонентської служби – Самойленко Анна Ярославівна

  З юридичними особами

   

  ФУНКЦІЇ:

   

  1. Здійснює обслуговування абонентів в частині знімання показів з приладів обліку.  2. Здійснює нарахування абонентам УЖКГ «БІЛИЧІ» за спожиті послуги з вивезення твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення, у відповідності до норм чинного законодавства.

  3. Здійснює контроль за правильним застосуванням тарифів при виконанні нарахувань за спожиті послуги з вивезення твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення.

  4. Укладає або переукладає договори з абонентами на послуги з вивезення твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення.

  5. Здійснює прийом та консультацію абонентів стосовно їхніх звернень по питаннях, які є компетенцією відділу.

  6. Проводить звірку розрахунків з абонентами за спожиті послуги з вивезення твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення;

  7. Проводить видачу первинної бухгалтерської документації:, актів звірки розрахунків, платіжних документів, розшифровок спожитих послуг та ін.;

  8. Надає роз'яснення абонентам стосовно нарахувань за отримані послуги з вивезення твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення.

  Консультації з вищенаведених послуг для юридичних осіб  можна отримати за тел: (04597) 72-983

   

  З фізичними особами (населення)

   

   ФУНКЦІЇ:   

  1. Здійснює обслуговування абонентів в частині знімання показів з приладів обліку; надає абонентам інформацію про споживання холодної води та прийняття відповідної кількості стоків, раціональне та економічне використання питної води.

  2. Здійснює нарахування абонентам за спожиті послуги з квартирної плати, вивезення твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення у відповідності до норм чинного законодавства.

  3. Здійснює контроль за правильним застосуванням тарифів при виконанні нарахувань з спожиті послуги з квартирної плати, вивезення твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення.

  4. Укладає або переукладає договори з абонентами на послуги з квартирної плати, вивезення твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення.

  5. Здійснює прийом та консультацію абонентів стосовно їхніх звернень по питанням, які є компетенцією служби обліку і збуту.

  6. Проводить роботу разом з іншими структурними підрозділами по укладенню і переукладенню договорів з абонентами (споживачами) на послуги з квартирної плати, вивезення твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення.
  Консультації з вищенаведених послуг для фізичних осіб (населення)  можна отримати за тел: (04597) 72-973;

  72-084.

  ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ смт. КОЦЮБИНСЬКЕ

  УЖКГ «БІЛИЧІ» з метою покращення своєчасного обслуговування споживачів, просить Вас надавати показники лічильника до 25 числа кожного місяця за послуги водопостачання за тел.(04597) 72084

  У разі відсутності показників лічильника нарахування буде проведено по середньому показнику лічильника за 3 останні місяці або по санітарній нормі. Санітарна норма на 1 людину становить 4 м куб. згідно Постанови КМУ №409, від 06.08.2014 року.
  Шановний абонент

  НАГАДУЄМО: Чинне законодавство України, зокрема Закон України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875, від 24.06.2004 року, зобов’язує, споживача укласти договір на надання житлово-комунальних послуг.

  Законодавець забороняє: Самовільне користування послугами з квартирної плати, вивезення твердих побутових відходів, холодного водопостачання та водовідведення.

  З 01.04.2017 року до споживачів, які будуть виявлені працівниками УЖКГ «БІЛИЧІ» під час здійснення інвентаризації абонентів, як такі, що не уклали договір на надання послуг з квартирної плати, вивезення твердих побутових відходів, холодного водопостачання та водовідведення, будуть прийняті міри примусового характеру, а саме документи на них будуть передані в суд для притягнення до передбаченої законом відповідальності.  Укладання договорів та реєстрація споживачів здійснюється в УЖКГ «БІЛИЧІ » кожного дня з 8.00 до 17.00. Обід з 12.00 до 12.45

  При собі необхідно мати (оригінал та копії):

  • Паспорт

  • Ідентифікаційний номер

  • Право власності

  Подбайте про комфорт своїх осель та добробут родин!

  Чекаємо на Вас!

  З повагою-,

  Колектив УЖКГ «БІЛИЧІ»
  ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ смт. КОЦЮБИНСЬКЕ

  УЖКГ «БІЛИЧІ» повідомляє, що з 01 березня 2017 року, абонентська служба веде прийом громадян щосуботи в приміщенні Будинку Культури з 8.00 год. до 13.00 год.

  Абонентская служба

  Начальник абонентской службы - Самойленко Анна Ярославна


  С юридическими лицами

   ФУНКЦИИ:

   

  1. Осуществляет обслуживание абонентов в части снятия показаний с приборов учета.  2. Осуществляет начисление абонентам УЖКХ «Беличи» за потребленные услуги по вывозу твердых бытовых отходов, водоснабжение и водоотведение, в соответствии с нормами действующего законодательства.

  3. Осуществляет контроль за правильным применением тарифов при выполнении начислений за потребленные услуги по вывозу твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения.

  4. Заключает или перезаключает договоры с абонентами на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения.

  5. Осуществляет прием и консультацию абонентов по их обращений по вопросам, которые относятся к компетенции отдела

  6. Проводит сверку расчетов с абонентами за потребленные услуги по вывозу твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения;

  7. Проводит выдачу первичной бухгалтерской документации :, актов сверки расчетов, платежных документов, расшифровок потребленных услуг и др .;

  8. Оказывает разъяснения абонентам по начислений за полученные услуги по вывозу твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения.

  Консультации по вышеприведенных услуг для юридических лиц можно получить по тел: (04597) 72-983


  С физическими лицами (население)

    ФУНКЦИИ:

   

  1. Осуществляет обслуживание абонентов в части снятия показаний с приборов учета; предоставляет абонентам информацию о потреблении холодной воды и принятия соответствующего количества стоков, рациональное и экономичное использование питьевой воды.  2. Осуществляет начисление абонентам за потребленные услуги по квартирной платы, вывоза твердых бытовых отходов, водоснабжение и водоотведение в соответствии с нормами действующего законодательства

  3. Осуществляет контроль за правильным применением тарифов при выполнении начислений по потребленные услуги по квартирной платы, вывоза твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения.

  4. Заключает или перезаключает договоры с абонентами на услуги по квартирной платы, вывоза твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения.

  5. Осуществляет прием и консультацию абонентов по их обращений по вопросам, которые являются компетенцией службы учета и сбыта.

  6. Проводит работу совместно с другими структурными подразделениями по заключению и перезаключения договоров с абонентами (потребителями) на услуги по квартирной платы, вывоза твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения.

  Консультации по вышеприведенных услуг для физических лиц (населения) можно получить по тел: (04597) 72-973;72-084.  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ пгт. КОЦЮБИНСКОЕ

  УЖКХ «Беличи» с целью улучшения своевременного обслуживания потребителей, просит Вас предоставлять показания счетчика до 25 числа каждого месяца за услуги водоснабжения по тел. (04597) 72084

  В случае отсутствия показаний счетчика, начисления будут проведены по среднему показателю счетчика за 3 последних месяца или по санитарной норме. Санитарная норма на 1 человека составляет 4 м куб. согласно Постановления КМУ №409, от 06.08.2014 года.
  Уважаемый абонент

  Напоминаем: Действующее законодательство Украины, в частности Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» № 1875, от 24.06.2004 года, обязывает, потребителя заключить договор на предоставление жилищно-коммунальных услуг.

  Законодатель запрещает: Самовольное пользование услугами по квартирной платы, вывоза твердых бытовых отходов, холодного водоснабжения и водоотведения.

  С 01.04.2017 года потребителям, которые будут выявлены работниками УЖКХ «БЕЛИЧИ» при осуществлении инвентаризации абонентов, как такие, которые не заключили договор на оказание услуг по квартирной платы, вывоза твердых бытовых отходов, холодного водоснабжения и водоотведения, будут приняты меры принудительного характера, а именно документы на них будут переданы в суд для привлечения к предусмотренной законом ответственности.

  Заключение договоров и регистрация потребителей осуществляется в УЖКХ «Беличи» каждый день с 8.00 до 17.00. Обед с 12.00 до 12.45

  При себе необходимо иметь (оригинал и копии):

  - Паспорт

  - Идентификационный номер

  - Право собственности

  Позаботьтесь о комфорте своих домов и благосостояние семей!

  Ждем Вас!

   С уважением-,  Коллектив УЖКХ «Беличи»

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  З юридичними особами функції

  Скачать 77.39 Kb.