• Методи розрахунку електричних кіл синусоїдного струму: тригонометричний метод і символічний метод
 • Резонанс в колах синусоїдного струму (резонанс напруг, резонанс струмів)
 • Аналіз процесів у колах зі взаємною індуктивністю
 • Чотириполюсники
 • Трифазні кола

 • Скачать 35.18 Kb.


  Дата29.01.2019
  Размер35.18 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 35.18 Kb.

  Закон Ома. Закони Кірхгофа. Застосування законів Кірхгофа для аналізу сталих процесів у колах  Питання до екзамену «Теоретичні основи електротехніки. Частина 1»
  Лінійні електричні кола постійного струму

  1. Електричне коло і його елементи; схема кола і його елементи. Основні топологічні поняття для електричних кіл: вузли, вітки, контури.

  2. Закон Ома. Закони Кірхгофа. Застосування законів Кірхгофа для аналізу сталих процесів у колах.

  3. Енергетичний баланс у електричних колах та потенціальна діаграма.

  4. Джерело енергії, представлення реальних генераторів джерелами струму і напруги, їх взаємне перетворення.

  5. Застосування методу контурних струмів для розрахунку електричних кіл постійного струму.

  6. Застосування методів вузлових потенціалів і двох вузлів для розрахунку електричних кіл постійного струму.

  7. Заміна кількох паралельних віток, які містять ЕРС та опори, однією еквівалентною. Теорема про еквівалентний генератор. Застосування методу еквівалентного генератора для розрахунку струму в одній вітці.

  8. Лінійні співвідношення між напругами і струмами. Принцип накладання. Метод накладання для розрахунку електричних кіл.

  9. Умови передачі максимальної потужності від джерела енергії до навантаження. Передача енергії по лініях передачі.


  Методи розрахунку електричних кіл синусоїдного струму: тригонометричний метод і символічний метод

  1. Визначення синусоїдного струму. Найпростіші засоби отримання синусоїдних напруг і струмів. Діючі, середні значення синусоїдних величин.

  2. Синусоїдний струм резистивного, індуктивного і ємнісного елементів.

  3. Розрахунок кіл синусоїдного струму при послідовному з’єднанні r, L, C.

  4. Розрахунок кіл синусоїдного струму при паралельному з’єднанні r, L, C.

  5. Розрахунок кіл синусоїдного струму. Метод провідностей.

  6. Активна, реактивна, повна потужності.

  7. Комплексні величини, що характеризують сталі процеси у колах синусоїдного струму. Основи комплексного (символічного) методу розрахунку.

  8. Залежності між опором та провідністю ділянки кола. Закони Ома і Кірхгофа для кіл синусоїдного струму у комплексній формі.

  9. Зображення синусоїдних функцій за допомогою обертового вектору. Векторні і топографічні діаграми.

  10. Вирази потужності в комплексній формі. Баланс потужностей. Умови передачі максимальної потужності, узгодження навантаження. Падіння і втрата напруги в лінії.


  Резонанс в колах синусоїдного струму (резонанс напруг, резонанс струмів)

  1. Резонанс при послідовному з'єднанні елементів кола. Коливання енергії під час резонансу. Характеристичний опір. Добротність контуру. Частотні характеристики і резонансні криві.

  2. Резонанс при паралельному з'єднанні елементів кола. Коливання енергії під час резонансу. Характеристичний опір. Добротність контуру. Частотні характеристики і резонансні криві.

  3. Практичне застосування резонансу. Коефіцієнт потужності. Методи його підвищення.


  Аналіз процесів у колах зі взаємною індуктивністю

  1. Індуктивно зв’язані елементи кола. Поняття взаємної індуктивності.

  2. Розрахунок кіл зі взаємною індуктивністю.

  3. Визначення взаємної індуктивності дослідом. Розв’язання магнітозв’язаних кіл.  Чотириполюсники

  1. Чотириполюсники. Визначення. Класифікація. Різні форми запису основних рівнянь чотириполюсника.

  2. Основне рівняння чотириполюсника (А-форма). Коефіцієнти чотириполюсника, зв'язок між коефіцієнтами.

  3. Способи визначення коефіцієнтів чотириполюсника. Характеристичні опори чотириполюсника. Схеми заміщення пасивного чотириполюсника.


  Трифазні кола

  1. Основні поняття та визначення трифазних кіл. Одержання трифазного струму. Переваги трифазних кіл.

  2. Основні схеми з'єднання трифазних кіл та співвідношення між лінійними і фазними величинами.

  3. Розрахунок та векторна діаграма симетричних режимів трифазних кіл (схема «зірка»).

  4. Розрахунок та векторна діаграма симетричних режимів трифазних кіл (схема «трикутник»).

  5. Розрахунок та векторна діаграма несиметричних режимів трифазних кіл (схема «зірка»).

  6. Розрахунок та векторна діаграма несиметричних режимів трифазних кіл (схема «трикутник»).

  7. Активна, реактивна, повна потужності в трифазних колах. Вимір потужності.

  8. Оператор трифазної системи і його основні властивості. Розкладання несиметричної трифазної системи ЕРС на симетричні складові.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Закон Ома. Закони Кірхгофа. Застосування законів Кірхгофа для аналізу сталих процесів у колах

  Скачать 35.18 Kb.