• Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ Заменик председника СО Добрица Павловић, с.р.
 • Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ Заменик председника СО Жабари Добрица Павловић, с.р.
 • Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ Председник СО Жабари Дејан Адамовић, с.р.
 • Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
 • Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ Председник СО Жабари Дејан Адамовић, с.р.
 • РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
 • И С П Р А В К А Извештаја број 013-163/2016 од16.05.2016. годинеи Допуне извештаја број 013-215/2016 од 20.06.2016. године
 • „12 маја“

 • Скачать 75.27 Kb.


  Дата16.05.2017
  Размер75.27 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 75.27 Kb.

  Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник рс", број 129/07 и 83/2014-др закон ), члана 13. став тачка 10. и члана 15. Статута општине Жабари
  На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон ), члана 13. став 1. тачка 10. и члана 15. Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015),

  Скупштина општине Жабари на седници одржаној 08.07. 2016. године, донела је  Р Е Ш Е Њ Е

  О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

  I
  Разрешава се Саша Беговић одборник из Жабара са функције председника Скупштине општине Жабари, услед подношења оставке.


  Образложење
  Полазећи од одредаба Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон ), чланови 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4, као и Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015), члана 13. став 1. тачка 10. и члана 15, којим се дефинишу надлежности скупштине и поступак за доношење одлука приликом избора и разрешења, Скупштина је донела одлуку о разрешењу Саше Беговића одборника из Жабара са функције председника Скупштине општине Жабари, услед подношења оставке.
  На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
  II
  Ово Решење објављује се у „Службеном гласнику општине Жабари“ а ступа на снагу даном доношења.
  Број: 020-61/2016-03

  Датум: 08.07.2016.год.

  Жабари
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

  Заменик председника СО

  Добрица Павловић, с.р.

  На основу члана32. став 1. тачка 10. и члана 38. став1. и3. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 13. став 1. тачка 10. и члана 15. Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015),

  Скупштина општине Жабари на седници одржаној 08.07. 2016. године, донела је
  Р Е Ш Е Њ Е

  О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
  I
  Дејан Адамовић одборник из Жабара изабран је за председника Скупштине општине Жабари, на мандатни период од четири године.
  Образложење
  Полазећи од одредаба Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон), чланови32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 1. и3., као и Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015),члана 13. став 1. тачка 10. и члана 15, којим се дефинишу надлежности скупштине и поступак за доношење одлука приликом избора и разрешења, скупштина је изабралаДејана Адамовића одборника из Жабара за председника Скупштине општине Жабари.
  На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
  II

  Ово Решење објављује се у „Службеном гласнику општине Жабари“ а ступа на снагу даном доношења.

  Број: 020-62/2016-03

  Датум: 08.07.2016.год.

  Жабари
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

  Заменик председника СО Жабари

  Добрица Павловић, с.р.
  На основу члана32. став 1. тачка 10. и члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 13. став 1. тачка 10. и члана 15. Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015),

  Скупштина општине Жабари на седници одржаној 08.07. 2016. године, донела је  Р Е Ш Е Њ Е

  О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
  I
  Разрешава се Добрица Павловић одборник из Породина са функције заменика председника Скупштине општине Жабари, услед подношења оставке.
  Образложење
  Полазећи од одредаба Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон), чланови32. став 1. тачка 10. и члана 39. став 2, као и Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015),члана 13. став 1. тачка 10. и члана 15, којим се дефинишу надлежности скупштине и поступак за доношење одлука приликом избора и разрешења, скупштина је донела одлуку о разрешењу Добрице Павловића одборника из Породина са функције заменика председника Скупштине општине Жабари, услед подношења оставке.
  На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.

  II
  Ово Решење објављује се у „Службеном гласнику општине Жабари“ а ступа на снагу даном доношења.

  Број: 020-63/2016-03

  Датум: 08.07.2016.год.

  Жабари
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

  Председник СО Жабари

  Дејан Адамовић, с.р.
  На основу члана32. став 1. тачка 10. и члана 38. став1. и3. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 13. став 1. тачка 10. и члана 15. Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015),

  Скупштина општине Жабари на седници одржаној 08.07. 2016. године, донела је


  Р Е Ш Е Њ Е

  О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
  I
  Драгиша Пауновић одборник из Влашког Дола изабран је за заменика председника Скупштине општине Жабари, на мандатни период од четири године.
  Образложење
  Полазећи од одредаба Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон), чланови 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 1. и3., као и Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015),члана 13. став 1. тачка 10. и члана 15, којим се дефинишу надлежности скупштине и поступак за доношење одлука приликом избора и разрешења, скупштина је изабрала Драгишу Пауновића одборника из Жабара за заменика председника Скупштине општине Жабари.
  На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
  II
  Ово Решење објављује се у „Службеном гласнику општине Жабари“ а ступа на снагу даном доношења.
  Број: 020-64/2016-03

  Датум: 08.07.2016.год.

  Жабари
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

  Председник СО Жабари

  Дејан Адамовић, с.р.
  На основу члана32. став 1. тачка 12. и члана 49. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 13. став 1. тачка 12. и члана 22. Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015),

  Скупштина општине Жабари на седници одржаној 08.07. 2016. године, донела је  Р Е Ш Е Њ Е

  О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

  I
  Разрешава се Миодраг Филиповић из Ореовице функције председника општине Жабари.


  Образложење
  Полазећи од одредаба Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон), чланови32. став 1. тачка 12. и члана 49. као и Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015),члана 13. став 1. тачка 12. којим се дефинишу надлежности скупштине и поступак за доношење одлука приликом избора и разрешења, Скупштина је донела одлуку о разрешењу Миодрага Филиповића из Ореовице са функције председника општине Жабари.
  На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
  II
  Ово Решење објављује се у „Службеном гласнику општине Жабари“ а ступа на снагу даном доношења.

  Број: 020-65/2016-03

  Датум: 08.07.2016.год.

  Жабари
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
  Председник СО Жабари

  Дејан Адамовић, с.р.

  На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон)

  Скупштина општине Жабари на седници одржаној 08.07.2016. године, донела је

  РЕШЕЊЕ

  О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
  I
  Престаје мандате члановима Општинског већа општине Жабари:
  1. Стојадиновић Зорислави из Жабара,

  2. Томић Марку из Породина,

  3. Благојевић Миодрагу из Симићева,

  4. Траиловић Малиши из Свињарева,

  5. Милорадовић Верици из Александровца,

  6. Јовановић Жељку из Жабара,

  7. Бошковић Горану из Породина,

  8. Вулић Милану из Брзохода,

  9. Ђорђевић Дамиру из Влашког Дола.
  II

  Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у

  „Службеном гласнику општине Жабари“.

  Број: 020-66/2016-03

  Датум: 08.07.2016.год.

  Жабари  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

  Председник СО Жабари

  Дејан Адамовић, с.р.
  По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Извештају број 013-163/2016 од 16.05.2016. године и Допуни извештаја број 013-215/2016од 20.06.2016.године, објављено у „Службеном гласнику општине Жабари“, бр.8/2016 од 21.06.2016. год., поткрала грешка, па се, на основу члана 15.став 2.и 3. и члана 22. став 1. Закона о објављивању закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 45/2013), даје

  И С П Р А В К А

  Извештаја број 013-163/2016 од16.05.2016. годинеи Допуне извештаја број 013-215/2016 од 20.06.2016. године

  Приликом састављања Извештаја о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Жабари, одржаним 24.априла и 12.маја 2016.године, број 013-163/2016од 16.05.2016.године, поткрала се штампарска грешка у првом ставу, у првом реду текста, где у тексту стоји погрешан датум поновљених избора за одборнике Скупштине општине Жабари.

  Неопходно је да у првом ставу, у првом реду текста, стоји „12 маја“ уместо „6.маја“.
  Приликом састављања Допуне извештаја о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Жабари, одржаним 24.априла и 12.маја 2016.године, број 013-215/2016 од 20.06.2016. године, поткрала се штампарска грешка у самом наслову Допуне извештаја.

  Како су се поновни избори одржали 12.маја, наслов треба да гласи:„Допуна извештаја о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Жабари, одржаним 24.04.2016 и 12.05.2016. године.“


  Жабари, број 013-220/2016

  05.07.2016.год

  ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  председник адв. Драган Станојевић, с.р.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник рс", број 129/07 и 83/2014-др закон ), члана 13. став тачка 10. и члана 15. Статута општине Жабари

  Скачать 75.27 Kb.