• ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Граници на районите за сметосъбиране Град Гълъбово Изток – от язовир „Розов кладенец“;
 • Юг – от околовръстен път за град Симеоновград до Гробищен парк Кв. „Митьо Станев“ Изток –боров масив; Запад –река;
 • Запад –стопански двор и гробищен парк; Север –земеделски масив; Юг – горски масив Село Обручище
 • Село Искрица Изток –стадион и мелница; Запад – земеделски земи Север –река ; Юг – ямата „Борова гора“
 • Село Мъдрец Изток – спортно игрище; Запад – бензиностанция; Север – стопански двор; Юг – язовир Мъдрец
 • Юг – борова гора, землище А. Манолов Село Помощник Изток – землище „Анбаджа“; Запад – местност „Бустанлъка;
 • Север –земеделски масив; Юг – Асфалтова база, борова гора Село Разделна Изток –стонаски двор и постройки;
 • Запад –гробищен парк; Север –стопански двор; Юг – водоем, горски фонд ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 График за сметосъбиране и сметоизвозване на
 • Кофи за ТБО – 110л. по дни ( МАН 4749) - Общо 1690 броя кофи Кофи за ТБО – 1.1м³ (бобър) – Общо 188 броя ПОНЕДЕЛНИК
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 График за сметосъбиране и сметоизвозване на Кофи за ТБО – 110л. по дни (Мерцедес – СТ8067) - Общо 1080бр. кофи
 • ЧЕТВЪРТЪК
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 График за сметосъбиране и сметоизвозване на кофи за ТБО – 110л. по дни ( ЩАЕР СТ 2009/ Мерцедес 9563) Общо – 1710бр., бобър – 133бр.
 • ПОНЕДЕЛНИК
 • СРЯДА
 • ПЕТЪК
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Община Гълъбово – сметовозна кола Контейнеровоз МАН СТ1226 График за сметосъбиране и сметоизвозване на
 • ВТОРНИК

 • Скачать 94.25 Kb.


  Дата17.11.2018
  Размер94.25 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 94.25 Kb.

  Заповед №957 град Гълъбово. 10. 2017 г. На основание чл. 44, ал от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал от Закона за местните данъци и такси и чл
  ЗАПОВЕД
  № 957
  град Гълъбово 09.10.2017 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 17, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово

  ОПРЕДЕЛЯМ:


  1. Границите на районите и честотата на сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депо в населените места от община Гълъбово, съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6, неразделна част към настоящата заповед.  1. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – ежедневно.  1. Поддържане на депо за обезвреждане на битови и строителни отпадъци или претоварна станция.

  Настоящата заповед да се обяви публично на определените за целта места.  ИНЖ. ПЛАМЕН БАРАКОВ

  За Кмет на Община Гълъбово

  /Съгласно Заповед № 950/05.10.2017 г.

  на Кмета на Община Гълъбово/

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


  Граници на районите за сметосъбиране
  Град Гълъбово

  Изток – от язовир „Розов кладенец“;

  Запад – от подстанция „Марица Изток“ до кв. „Лозенец“/МБАЛ;

  Север – от река Сазлийка (кравекомплекс) до депо/сгуроотвал на „Брикел“ ЕАД;

  Юг – от околовръстен път за град Симеоновград до Гробищен парк
  Кв. „Митьо Станев“

  Изток –боров масив;

  Запад –река;

  Север –стопански двор и постройки

  Юг – земеделски земи
  Село Мусачево

  Изток – река и спортно игрище;

  Запад –стопански двор и гробищен парк;

  Север –земеделски масив;

  Юг – горски масив
  Село Обручище

  Изток – река Соколица, гробищен парк, депо на ТЕЦ „Ей и Ес МИ1“;

  Запад –язовир Розов кладенец;

  Север –Рудник 3;

  Юг – река Кумлия
  Село Искрица

  Изток –стадион и мелница;

  Запад –земеделски земи

  Север –река ;

  Юг – ямата „Борова гора“
  Село Медникарово

  Изток – ГТЛ, Рудник-3;

  Запад –стопански двор;

  Север –река Соколица;

  Юг – боров масив

  Село Мъдрец

  Изток – спортно игрище;

  Запад – бензиностанция;

  Север – стопански двор;

  Юг – язовир Мъдрец
  Село Главан

  Изток – кв. „Войводово“;

  Запад –стопански двор и гробищен парк ;

  Север –стадион и стопански двор;

  Юг – борова гора, землище А. Манолов
  Село Помощник

  Изток – землище „Анбаджа“;

  Запад – местност „Бустанлъка;

  Север – гробищен парк;

  Юг – стопански двор
  Село Априлово

  Изток – язовир Любеново;

  Запад –стопански двор;

  Север –земеделски масив;

  Юг – Асфалтова база, борова гора
  Село Разделна

  Изток –стонаски двор и постройки;

  Запад –стопански двор;

  Север –земеделски масив;

  Юг – река
  Село Великово

  Изток – язовир Великово;

  Запад –гробищен парк;

  Север –стопански двор;

  Юг – водоем, горски фонд
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  График за сметосъбиране и сметоизвозване на

  ПОНЕДЕЛНИК'>Кофи за ТБО – 110л. по дни ( МАН 4749) -

  Общо 1690 броя кофи

  Кофи за ТБО – 1.1м³ (бобър) – Общо 188 броя
  ПОНЕДЕЛНИК

  Ул.”Н.Вапцаров”; ул.”Опълченска”; ул.”Малина”; ул.”Камчия”; ул.”Бузлуджа”; ул.”Възраждане”; ул.”Козница”; ул.”Загоре”; ул.”Руен”; ул.”Тимок”; ул.”Р.Долина”; ул.”Преславска”; бул.”Република”; ул.”Сирма Войвода”; ул.”Ропотамо”; ул.”Джерман”; ул.”Пламък”; ул.”Спартак”; ул.”Бояна”; ул. Цар Иван Асен ΙΙ”; ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток Ι” ЕООД; ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток Ι” ЕООД-30бр. бобър.


  ВТОРНИК

  Ул.”Балатон”; ул.”Стара планина”; ул”Странджа”; ул.”Козлодуй”; ул.”Огоста”; ул.”Калиакра”; бул.”Република”; ул.”Чая”; ул.”В.Априлов”; ул.”Средна гора”; ул.”Чайка”; ул.”Чаталджа”; ул.”1-ви май”; ул.”Охрид”; ул.”Радецки”; ул.Ропотамо”; ул.”8-ми март”; ул.”Шип.епопея”; ул.”Р.Княгиня”; ул.”Мадара”; ул.”Еделвайс”; ул.”Агликина поляна”; ул.Сакар планина”; „Брикел”ЕАД – 40бр. бобър.


  СРЯДА

  ул.”Панега”; ул.”Беласица”; „Енерго ремонт” – 8 бобър+12 кофи;Ул.”Рожен”; ул.”Ген.Вл.Заимов”; „Дунав”; ул.”Струма”; ул.”Батак”; ул.”Раковски”; ул.”Железни врата”; ул.”Ген.Гурко”; ул.Й.Лютибродски”; ул.”Бисер”; ул.”Хан Крум”; ул.”Черно море”; ул.”1-ви май”; ул.”Дъмбовица”; ул.”Девинска”; ул.”Калиакра”; ул.”Чаталджа”; ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток Ι” ЕООД; ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток Ι” ЕООД-30бр. бобър; Рудник-1 - 4 бобъра; Подстанция в Рудник-1 – 1бобър, Транстрой – 1 бобър.


  ЧЕТВЪРТЪК

  Ул.”Тумба”; ул.”Емине”; ул.”Вит”; ул.”Христо Ботев”; ул.”Цибрица”; ул.”Сазлия”; ул.”Тича”; ул.”23-ти септември”; ул.”Ахелой”; ул.”Върбица”; „Брикел”ЕАД – 40 бобъра.


  ПЕТЪК

  Ул.”Сердика”; ул.”Доспад”; ул.”Г.Раковски”; ул.”Чепинска”; ул.”Хризантема”; ул.”Волга”; ул.”Персеник”; ул.”Струма”; ул.”Тракия”; ул.”Росица”; ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток Ι” ЕООД; ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток Ι” ЕООД-30бр. бобър; Гълъбово-10 бобъра; Кравекомплекс, Бензиностанция Кондова – 2 бобъра.


  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
  График за сметосъбиране и сметоизвозване на

  Кофи за ТБО – 110л. по дни (Мерцедес – СТ8067) -

  Общо 1080бр. кофи

  Кофи за ТБО – 1.1м³ (бобър) – Общо 296 бр.


  ПОНЕДЕЛНИК

  Бобър-84 броя, гр. ГълъбовоУл.”Ал.Стамболийски”; ул.”Ст.Караджа”; ул.”Д-р Жеков”; ул.”Омуртак”; ул.”Ан.Стефанов”; ул.”Акация”; ул.”Хр. Смирненски”; ул.”М. Палаузов”; ул.”Д-р П.Берон”; ул.”Ст.Стамболов”; ул.”Хан Тервел”; СОУ „Васил Левски”; Първо основно; ЖП Гара-3 бобъра; к-с „Вила Верде“; Дом за стари хора.  ВТОРНИК

  с.Мусачево – 130 кофи + 7 бобъра и кв.М.Станев – 140кофи +4 бобъра „Цар Самуил”; ул. „Родопи”; ул. „П. Пеев”; ул. „Вола”; ул. „Шипка”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Кирил и Методии”; бул. „Република”; ул. „Пирин”; ул. „Трапезица”; ул. „Орлово гнездо”; „Топливо” ЕАД-Гълъбово; Товарен ДАП; Стопански двор в с. Мусачево.


  СРЯДА

  Бобър-84 броя, гр. ГълъбовоЦентрална част; ул.”Славянска”; ул.”Детелина”; А.Константинов”; ул.”Персеник”; ул.”Вихрен”; ул.”Люлин”; ул.” Руменцев”; ул.”Малина”; ул.”В.Коларов”; ул. „В. Левски”; ул.”Янтра”; ул. „Л. Каравелов”; ул. „П. Хитов”; ул. „Искър”; к-с „Вила Верде“; Дом за стари хора (кофи 290 бр.).


  ЧЕТВЪРТЪК

  с.Обручище (540 кофи +10 бобъра).


  ПЕТЪК

  Град Гълъбово – 84 бобъра; с.Априлово - 160 кофи +бобър-6бр.; ул. „С. Врчански”; ул. „Д. Чинтолов”; ул. „Места”; ул. „Възход”; ул.” Резовска”; ул. „Плиска”; ул. „Ст. Стамболов”; ул. „Хр. Смирненски”; ул. „В. Коларов”; ул. „Тополница”; ул. „Хан Аспарух”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Бачо Киро”; ул. „Козница”; ул. „П. Славейков”; Второ основно училище; Енергото; Парк ІІ ОУ-2бр. бобър; Вторични – 1 бобър; к-с „Вила Верде“ – 5 бобъра; Дом за стари хора – 2 бобъра, МТС – 2 бобъра.
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
  График за сметосъбиране и сметоизвозване на

  кофи за ТБО – 110л. по дни ( ЩАЕР СТ 2009/ Мерцедес 9563)

  Общо – 1710бр., бобър – 133бр.


  ПОНЕДЕЛНИК

  с.Помощник (140 кофи +4 бобъра)

  с.Главан, кв. „Войводово” - 160 кофи

  „КНАУФ България”ЕООД (4 бобъра)  ВТОРНИК

  с. Главан – (320 кофи +24 бобъра)

  с.Искрица (120 кофи +4 бобъра)

  Рудник 3 (30 бобъра)  СРЯДА

  с.Мъдрец (450 кофи +8 бобъра)  ЧЕТВЪРТЪК

  с.Медникарово (220 кофи +6бобъра)

  „КНАУФ България”ЕООД (4 бобъра)

  с. Обручище, кв. „Лимонадена фабрика” (80 кофи)+8бр. бобър  ПЕТЪК

  с.Обручище (260 кофи + 11 бобъра)

  Рудник -3 (30 бобъра)

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
  Община Гълъбово – сметовозна кола

  Контейнеровоз МАН 1226

  График за сметосъбиране и сметоизвозване на

  контейнери – 4м³ по дни –общо

  1-ва и 3-та седмица
  ПОНЕДЕЛНИК

  ТЕЦ 3 – 3 бр.; р-т „Белите Гълъби” – 2бр.; Културен дом–1бр.; ДСО-2бр.

  Общо контейнери- 8 броя.
  ВТОРНИК

  ТЕЦ 3 – 3 бр.; Болница – 2 бр.; пл. „Лозенец” – 1 бр.; кв. „Лозенец” – 2 бр.; Гребна база – 1 бр.;

  Общо контейнери - 9 броя.
  СРЯДА

  ТЕЦ 3 – 3бр.; Пазара – 1бр.; Бензиностанция – 1бр.; СБА – 1бр.; „Енемона” – 1бр.; Хижа с. Главан – 1бр.;

  Общо контейнери- 8 броя.
  ЧЕТВЪРТЪК

  ТЕЦ 3 – 3бр.; п-д Диков–1бр.;п-д Трандев –1бр.; Петрол-1 бр.; Маджара-1бр.;Пожарна, Подстнация № 5 -1бр.

  Общо контейнери - 8 броя.
  ПЕТЪК

  Кравекомплекс – 1бр.; „Черно море” – 1бр.; Язовори и каскади – 1бр.; ТЕЦ 3 – 3бр; Рудник 3 – 1бр.; Подстанция в ТЕЦ-3 – 2бр.

  Общо контейнери - 9 броя.


  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
  Община Гълъбово – сметовозна кола

  Контейнеровоз МАН СТ1226

  График за сметосъбиране и сметоизвозване на

  контейнери – 4м³ по дни –общо

  2-ра и 4-та седмица
  ПОНЕДЕЛНИК

  ТЕЦ-3–3бр.; Пазара–1бр.; ул.”Опълченска”-1бр.; кв.”Лозенец”-2бр; Гробищен парк Гълъбово-2бр.

  Общо контейнери–9 броя
  ВТОРНИК

  ТЕЦ- 3–3бр.; Мелница „Загария”–1бр.; Подлез – 1бр.;Гробищен парк-Главан-1бр., Бетонов център, с. Обручище – 1 бр.

  Общо контейнери–7 броя
  СРЯДА

  ДСО–2бр.; ТЕЦ 3–3бр.; ф-ма „Данико” – 1бр.; ПГГЕ – 1бр.; п-д Трандев –1бр; ДСО – 1бр.

  Общо контейнери– 9броя
  ЧЕТВЪРТЪК

  ТЕЦ- 3–3бр.; Автобусен ДАП – 2бр.; Хижа Радичков с. Главан – 1бр.; с. Великово – 3бр.

  Общо контейнери–9 броя
  ПЕТЪК

  ТЕЦ- 3–3бр.; с. Разделна – 4 бр.; Стопански двор с. Разделна – 1бр.; с. Великово – 3бр


  Общо контейнери–11 броя

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Заповед №957 град Гълъбово. 10. 2017 г. На основание чл. 44, ал от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал от Закона за местните данъци и такси и чл

  Скачать 94.25 Kb.