Скачать 278.72 Kb.


Дата12.06.2017
Размер278.72 Kb.
ТипЗаседание

Скачать 278.72 Kb.

Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 24 и 25 септември 2012 г. Председател г н Sofoclis aletraris

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG
13816/12

(OR. en)PRESSE 379

PR CO 47


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3186-о заседание на СъветаСелско стопанство и рибарство

Брюксел, 24 и 25 септември 2012 г.Председател Г н Sofoclis ALETRARIS
Министър на земеделието, природните ресурси и околната среда на Кипър
Основни резултати от заседанието на Съвета

В областта на селското стопанство в Съвета бяха проведени два открити дебата — по предложенията за регламенти относно развитието на селските райони и общата организация на пазарите на селскостопански продукти в рамките на реформата на ОСП.

В областта на рибарството министрите проведоха открит дебат относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) в рамките на реформата на ОПОР.

Накрая Съветът изслуша информация за последиците от неотдавнашната суша, настъпила в някои райони на ЕС и на света, за селското стопанство, по-специално увеличаването на цените на фуража, за положението на пазара на млечни продукти, за проведената конференция по въпросите на селското стопанство, продоволствената сигурност и изменението на климата, за решението на Комисията за Codex Alimentarius относно рактопамина, за нашествията на азиатски дървесен бръмбар, за измамите с алкохол в Чешката република, за мултирезистентните бактерии в домашните птици, както и за протокола в областта на рибарството между ЕС и Мавритания и запасите от скумрия в североизточната част на Атлантическия океан.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) Error: Reference source not found

Развитие на селските райони Error: Reference source not found

Общ регламент за ООП Error: Reference source not found

Реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) Error: Reference source not found

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Решение на Комисията за Codex Alimentarius относно рактопамина Error: Reference source not found

Нашествия на азиатски дървесен бръмбар Error: Reference source not found

Фалшифициране на алкохолни напитки в Чешката република Error: Reference source not found

Бактерии с антимикробна резистентност в домашните птици Error: Reference source not found

Суша в някои райони на ЕС и на света, увеличаване на цените на фуража и последиците за пазара на мляко Error: Reference source not found

Конференция по въпросите на селското стопанство, продоволствената сигурност и изменението на климата Error: Reference source not found

Протокол в областта на рибарството между ЕС и Мавритания Error: Reference source not found

Запаси от скумрия в североизточната част на Атлантическия океан Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

РИБАРСТВО


 • Споразумение за партньорство между ЕС и Кот д'Ивоар — преговори за нов протокол Error: Reference source not found

 • Търговски мерки срещу неустойчивия риболов Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Заключения на Съвета относно доклад на Сметната палата — насочване на помощта за модернизация на земеделските стопанства Error: Reference source not found

ЕНЕРГЕТИКА

 • Енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

 • Сътрудничество с Международната организация за гражданско въздухоплаване в областта на авиационната сигурност * Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Биоциди Error: Reference source not found

 • Отпадъци Error: Reference source not found

 • Търговия с квоти за емисии на парникови газове Error: Reference source not found

 • Търговия с видове от дивата фауна и флора Error: Reference source not found

 • Екомаркировка на ЕС Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

 • Общи методи за мониторинг и контрол на безопасността на железопътния транспорт Error: Reference source not found

МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

 • Споразумение за митническо сътрудничество ЕС—Канада Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Споразумение ЕС—Грузия Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:Белгия:

Г жа Sabine LARUELLE Министър по въпросите на средната класа, малките и средните предприятия, самостоятелно заетите лица и на земеделието

Г-н Olivier BELLE Заместник постоянен представител

България:

Г н Мирослав НАЙДЕНОВ Министър на земеделието и храните

Г-жа Светлана БОЯНОВА Заместник-министър на земеделието и храните

Г-жа Petia VASSILEVA Заместник постоянен представителЧешка република:

Г н Petr BENDL Министър на земеделието

Г-н Jakub DÜRR Заместник постоянен представител

Дания:

Г жа Mette GJERSKOV Министър на продоволствените въпроси, земеделието и рибарствотоГермания:

Г-жа Ilse AIGNER Федерален министър на земеделието, храните и защитата на потребителите

Г н Robert KLOOS Държавен секретар, Федерално министерство на земеделието, храните и защитата на потребителите

Естония:

Г-н Clyde KULL Заместник постоянен представителИрландия:

Г н Simon COVENEY Министър на земеделието, храните и морските въпроси

Г-н Thomas HANNEY Заместник постоянен представител

Гърция:

Г н Athanasios TSAFTARIS Министър на развитието на селските райони и храните

Г-н Dimitrios MELAS Генерален секретар по развитието на селските райони и храните

Испания:

Г н Miguel ARIAS CAÑETE Министър на земеделието, храните и околната средаФранция:

Г н Stéphane LE FOLL Министър на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите

Г н Frédéric CUVILLIER Делегиран министър, отговарящ за транспорта, морските въпроси и риболова, към министъра на околната среда, устойчивото развитие и енергетиката

Италия:

Г-н Mario CATANIA Министър на земеделието, храните и горитеКипър:

Г н Sofoclis ALETRARIS Министър на земеделието, природните ресурси и околната среда

Г жа Egly PANTELAKIS Постоянен секретар, Министерство на земеделието, природните ресурси и околната среда

Латвия:

Г жа Laimdota STRAUJUMA Министър на земеделиетоЛитва:

Г-н Kazys STARKEVICIUS Министър на земеделието

Г-н Arūnas VINČIŪNAS Заместник постоянен представител

Люксембург:

Г н Romain SCHNEIDER Министър на земеделието, лозарството и развитието на селските райони, министър на спорта, делегиран министър по въпросите на солидарната икономикаУнгария:

Г-н Sándor FAZEKAS Министър на развитието на селските райони

Г-н Olivér VÁRHELYI Заместник постоянен представител

Малта:

Г н Patrick MIFSUD Заместник постоянен представителНидерландия:

Г н Henk BLEKER Министър, отговарящ за земеделието и външната търговияАвстрия:

Г н Nikolaus BERLAKOVICH Федерален министър на земеделието, горите, околната среда и управлението на водите

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представител

Полша:

Г н Stanislaw KALEMBA Министър на земеделието и развитието на селските райониПортугалия:

Г жа Assunção CRISTAS Министър на земеделието, морските въпроси, околната среда и регионалното планиране

Г н José DIOGO ALBUQUERQUE Държавен секретар за земеделието

Г-н Manuel PINTO DE ABREU Държавен секретар по морските въпросиРумъния:

Г н Daniel CONSTANTIN Министър на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Achim IRIMESCU Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Словения:

Г-н Branko RAVNIK Държавен секретар, Министерство на земеделието и околната средаСловакия:

Г жа Magdaléna LACKO-BARTOŠOVÁ Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райониФинландия:

Г н Jari KOSKINEN Министър на земеделието и горите

Г-н Risto ARTJOKI Държавен секретар

Швеция:

Г-н Eskil ERLANDSSON Министър по въпросите на селските райониОбединено кралство:

Г-н Owen PATERSON Министър на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Г-н Richard BENYON Държавен секретар, Министерство на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Комисия:

Г н Дачиан ЧОЛОШ Член

Г н Джон ДАЛИ Член

Г жа Мария ДАМАНАКИ Член

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:

Хърватия:

Г жа Snježana ŠPANJOL Заместник-министър на земеделиетоОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Реформа на общата селскостопанска политика (ОСП)

  Министрите проведоха два ориентационни дебата в рамките на реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Обсъжданията бяха съсредоточени върху конкретни въпроси по:

 • предложението за регламент относно подпомагане на развитието на селските райони (Регламент относно развитието на селските райони) (15425/1/11).

 • предложението за регламент за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) (15397/2/11).

Развитие на селските райони

Това предложение включва доброволни мерки, адаптирани към националните и регионалните специфики при развитието на селските райони, когато държавите членки разработват и съфинансират с ЕС многогодишни програми съгласно обща рамка. Министрите насочиха своите обсъждания към районите с природни ограничения (наричани преди „райони в по-неблагоприятно положение“).

От обсъжданията стана ясно, че това е основна тема за всички държави членки. Почти всички подкрепиха новото определяне на районите с природни ограничения (РПО) въз основа на биофизичните критерии, предложени от Комисията.

Голямо мнозинство от делегациите се изказаха в подкрепа на процеса на прецизиране, въпреки че много от тях изтъкнаха необходимостта от гъвкавост на равнището на държавите членки по отношение на критериите за прецизиране и тяхното прилагане, за да се вземат предвид разликите между държавите членки и вътре в тях. Няколко държави членки все пак биха предпочели прецизирането да не бъде задължително.

По отношение на преходните периоди за прилагането на новата система, макар че някои държави членки биха желали схемата да започне да се прилага възможно най-скоро, повечето делегации постигнаха съгласие, че за определени страни може да е необходимо удължаване на срока до края на 2015 г.

Повечето делегации посочиха, че в голяма степен са удовлетворени от настоящия преработен текст на членове 32 и 33 от регламента относно развитието на селските райони, предложен от датското председателство през месец юни (10878/1/12).

Няколко държави членки биха искали обсъждането на РПО да бъде отложено след общата реформа на ОСП.

РПО попадат в обхвата на механизъм за подпомагане на продължаването на земеделските дейности, с чиято помощ се запазва селото в: • планински райони;

 • райони в по неблагоприятно положение, различни от планинските райони (т. нар. „междинни райони в по-неблагоприятно положение“), или райони със значителни природни ограничения, и

 • райони със специфични неблагоприятни условия.

Тази схема беше създадена още през 1975 г. и по онова време бе наречена „райони в по неблагоприятно положение (РНП)“. През 2003 г. Европейската сметна палата посочи широкия спектър от критерии за „междинни райони в по неблагоприятно положение“ на територията на ЕС като възможен източник на неравностойно третиране. В резултат на това през 2005 г. основанията за интервенция при районите в по-неблагоприятно положение бяха преразгледани посредством ново определение. Беше решено целите на схемата да се насочат категорично към управлението на земята. Не беше постигнато съгласие обаче за евентуална, действаща в целия ЕС система за класифициране на тези райони в съответствие с новото определение и с целите на политиката. Ето защо беше решено предишната система да остане в сила за ограничен срок.

Предложените от Комисията промени в контекста на реформата на ОСП засягат само втората категория райони, наричани понастоящем „райони със значителни природни ограничения“, и тяхното определяне ще бъде обективно, прозрачно, общовалидно за всички държави членки и съпоставимо в целия ЕС. Това определяне ще се основава на 8 биофизични критерии с фиксирани прагове1. За да са изпълнени условията за предоставяне на плащания в тази категория, ще е необходимо поне 66 % от използваната земеделска площ в „районите със значителни природни ограничения“ да съответстват на поне един от тези осем критерия в посочения праг. Всички държави членки ще трябва да извършват прецизиране въз основа на обективни критерии с цел изключване на райони, в които са документирани съществени природни ограничения, които обаче са преодолени чрез инвестиции или чрез стопанска дейност.Общ регламент за ООП

Предложението за Общ регламент за ООП е част от пакета за реформа на ОСП, с което се установяват правила за общата организация на селскостопанските пазари. То има за цел да рационализира, опрости и адаптира въз основа на миналия опит разпоредбите относно публичните интервенции, частното складиране, извънредните/спешните мерки и помощта в конкретни сектори. Министрите разгледаха по-конкретно функциите на мерките за управление на пазара в качеството им на предпазна мрежа, както и евентуалната необходимост от актуализиране на референтните цени.

Много делегации бяха на мнение, че предложената от Комисията подобрена предпазна мрежа е достатъчно ефективна. Някои от тези държави членки изразиха опасения относно вероятното въздействие върху бюджета на всякакво значително коригиране на предпазната мрежа.

Няколко делегации смятат за уместно да се разгледа целесъобразността на въвеждането на механизъм, който да позволява бъдещи актуализации на референтните цени, за да е сигурно, че те отразяват реалната пазарна ситуация. Не се стигна обаче до ясно виждане за това как точно би работил този механизъм и при какви условия би се прилагал. Особена загриженост беше изразена от няколко държави членки във връзка със сектори, изправени пред особени трудности, сред които са животновъдството и секторът на млечните продукти.

Някои делегации изразиха мнението, че повишаването на референтните цени би представлявало грешен сигнал за партньорите от СТО и не би допринесло за устойчивото бъдеще на европейския селскостопански сектор. Чуха се и призиви за постепенно преустановяване на възстановяванията при износ в рамките на ОСП.

Предложението осигурява предпазна мрежа от мерки за управление на пазара (публична интервенция, частно складиране, извънредни мерки и възстановявания при износ), за да се даде възможност на земеделските стопани да устоят на прекомерната нестабилност на цените и смущенията на пазара, както и за да се балансира веригата за доставки. Това включва подобрения за укрепване на предпазната мрежа посредством по-целенасочени публични интервенции и по-голяма реактивност при предоставяне на помощ за частно складиране.

Комисията представи пакета за реформа на ОСП на заседанието на Съвета по селско стопанство през октомври 2011 г. От този момент нататък Съветът провежда общи ориентационни дебати по предложенията за реформа на ОСП почти всеки месец.

През март тази година министрите проведоха дебат върху опростяването на ОСП. По време на заседанието си през април Съветът проведе ориентационен дебат относно младите земеделски стопани, дребните земеделски стопани, доброволно обвързаното с производството подпомагане и допълнителното плащане за земеделските стопани в райони с природни ограничения, както и относно вътрешното разпределение, определението за „активен земеделски стопанин“ и определянето на горна граница на подпомагането за големите стопанства. През май Съветът проведе още един ориентационен дебат относно екологизирането на ОСП, а последно през юни — по въпроси от областта на развитието на селските райони.

Освен тези дебати датското председателство представи и доклад за напредъка, в който се очертава постигнатият напредък през първата половина на 2012 г. по основни въпроси, свързани с предложенията за реформа на ОСП.

Първият дебат при кипърското председателство, проведен през юли, беше посветен на предлаганите инструменти за управление на риска и за стабилизиране на доходите в рамките на политиката за развитие на селските райони, както и на извънредните мерки за подкрепа по силата на единната обща организация на пазарите (мерките за реагиране при опасност от смущения на пазара или заболявания при животните и загуба на доверие у потребителите).Реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР)

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Съветът проведе ориентационен дебат по предложението за регламент относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), който заменя съществуващия Европейския фонд за рибарство (12833/1/12).

Сред държавите членки се оформи консенсус за това, че е необходима по-голяма гъвкавост в трансферите между различните бюджетни редове в рамките на споделеното управление. Част от тези държави членки се обявиха за минимални равнища на финансиране за събиране на данни и контрол, както е предложено от Комисията, докато други се застъпиха за още по-високо равнище на финансиране.

Колкото до допълнителните мерки, много делегации наблегнаха на модернизацията на риболовния флот като основен фактор за развитието на устойчиво рибарство при ефективно използване на ресурсите. Макар смяната на двигатели да бе споменавана често в хода на дискусията, някои държави членки посочиха възможността извеждането от експлоатация на кораби да се финансира по линия на ЕФМДР, както и обновяването на кораби, без да се увеличава риболовният капацитет. Няколко делегации се обявиха също за продължаване на временното преустановяване. Неголям брой държави членки обаче се противопоставиха категорично на идеята този вид мерки да бъдат финансирани от ЕФМДР.

Редица държави членки изразиха становище, че предложението на Комисията ЕФМДР да се изгради на основата на действащите административни процедури за развитие на селските райони би довело само до излишно усложняване на процеса в момент, когато е нужно опростяване. Няколко държави призоваха да се запази действащата система в рамките на възможното.

Накрая, много държави членки настояха ЕФМДР да подпомага в по-голяма степен дейностите, свързани с аквакултурите.

Общата цел на ЕФМДР е да подкрепя изпълнението на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и да допринася за по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика (ИМП) на ЕС чрез финансиране на някои от набелязаните приоритети. Предложението за ЕФМДР следва да се разглежда в контекста на протичащите преговори по многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.; то е част от пакета за реформа на ОСП, с който ще бъде установена законодателната рамка за тази област на политиката през същия период.

Освен този дебат Съветът проведе още два ориентационни дебата по ЕФМДР — през месеците март и май. През юни т.г. Съветът взе под внимание доклада на председателството за напредъка (10276/1/12) по предложението за регламент относно ЕФМДР (17870/11), който заменя съществуващия Европейския фонд за рибарство.

Председателството би желало Съветът да постигне споразумение по частичен общ подход във връзка с ЕФМДР на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство през октомври т.г.

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Решение на Комисията за Codex Alimentarius относно рактопамина

Председателството информира министрите, че по време на заседанието си от 2—7 юли 2012 г. Комисията за Codex Alimentarius е приела максимално допустима граница на остатъчното вещество (МДГОВ) за рактопамина в говеждото и свинското месо (13764/12).

Заедно с председателството и Комисията много държави членки изразиха съжаление за потенциалните последици от приемането на максимално допустима граница на остатъчното вещество за рактопамина от международната организация. Делегациите защитиха по-конкретно настоящото законодателство на ЕС, което забранява стимулаторите на растежа, и изразиха загриженост относно процедурата за вземане на решения в Комисията за Codex alimentarius.

Рактопаминът е стимулатор на растежа, който принадлежи към семейството на бета-агонистите: той има анаболен ефект, който значително увеличава мускулната маса, като същевременно намалява съдържанието на мазнини в кланичните трупове. От 1996 г. насам използването на стимулатори на растежа и вносът на месо от животни, третирани с такива вещества, са строго забранени в ЕС. Политиката на ЕС по отношение на това вещество беше установена въз основа на продължаващата научна несигурност за безопасността на продуктите от животни, третирани с рактопамин, и противопоставянето на използването на ветеринарни медикаменти като стимулатори на растежа.

Тъй като определянето на максимално допустима граница на остатъчното вещество обаче се счита за определяне на праг, под който употребата на продукта се смята за безопасна, определеният от Комисията за Codex Alimentarius нов стандарт може да се счита de facto като разрешение за използването на рактопамина под определената максимално допустима граница на остатъчното вещество в животни, отглеждани за производство на храни. Това може да доведе до поставяне под въпрос на политиката на ЕС от някои трети държави, тъй като стандартите на Комисията за Codex Alimentarius обикновено се считат за показатели в рамките на Споразумението за прилагането на санитарни и фитосанитарни мерки на СТО.

За да защити интересите на потребителите в ЕС, Съветът в тясно сътрудничество с Комисията започна да набелязва, в рамките на работна група „Codex Alimentarius“, следващите стъпки, които ЕС ще трябва да предприеме. Председателството информира министрите, че ще имат възможността да обсъдят този въпрос на предстоящо заседание на Съвета.Нашествия на азиатски дървесен бръмбар

Делегацията на Нидерландия информира Съвета относно последствията от увеличаващия се брой нашествия на азиатски дървесен бръмбар (ALB или Anoplophora glabripennis), който произхожда от Азия (13762/12).

Някои държави членки подкрепиха искането на Нидерландия пред китайските власти да бъде подобрен техният контрол върху дървения опаковъчен материал, изнасян от тази страна. Комисията посочи, че китайските власти са били уведомени за загрижеността на ЕС чрез писмо, изпратено през юни тази година, и по повод на среща, организирана в деня на заседанието на Съвета.

Нашествията на ALB са пряко свързани със заразени опаковки от дърво с произход от азиатските страни, по-специално от Китай. ALB е квалифициран в ЕС като вредител по растенията и може да засегне голям брой различни дървета и храсти. През 2010 г. имаше нашествие на ALB в Нидерландия, наскоро имаше няколко случая на ALB в различни държави членки, включително в Обединеното кралство, Германия, Австрия и Нидерландия.

Внасянето и разпространението на ALB в ЕС би могло да има сериозни последствия както за сектора на разсадниците, така и за селските области. Следва в кратки срокове да бъдат предприети необходимите мерки за предотвратяване на внасянето на това вредно насекомо. Тъй като съгласно международните фитосанитарни стандарти държавата на изпращане носи на първо място отговорността за изпълнението на изискванията на ЕС за внос (включително за дървен опаковъчен материал), Нидерландия поставя под въпрос методите на третиране, прилагани в азиатските държави.

Фалшифициране на алкохолни напитки в Чешката република

Чешката делегация информира Съвета за вълната от отравяния, засегнала Чехия вследствие на консумация на алкохолни напитки, примесени с метанол. (13961/12).

От началото на месец септември фалшифицирането на алкохолни напитки с метанол причини смъртта на най-малко 20 души в Чешката република. Много други все още са в болница. Вследствие на мерките, предприети от чешките власти, ситуацията вече изглежда стабилизирана.

Като поддържаха пряк контакт с Комисията чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, чешките власти проведоха разследване на своя територия, за да определят размерите на измамата и да се опитат да открият източника. Чешката делегация съобщи на Съвета, че източникът на измамата е бил определен съвсем наскоро.

За да ограничат последиците от фалшификацията, чешките власти временно са забранили на своя територия продажбата и разпространението до крайния потребител на алкохолни напитки със съдържание на алкохол над 20 %. Те са забранили и износа на тези продукти за ЕС и трети страни.

Бактерии с антимикробна резистентност в домашните птици

Министрите бяха информирани от датската делегация за наличието на бактерии с антимикробна резистентност в домашните птици (13966/12).

През 2011 г. Дания се натъкна на драстично повишаване на броя на ESBL положителните образци от птиче месо както във внесени домашни птици, така и в такива с произход от Дания. ESBL е вид антимикробна резистентност, която се среща както в хората, така и в животните, отглеждани за месо, от които най-често в птиците. ESBL резистентността е тясно свързана с употребата на антимикробните средства, наречени цефалоспорини. Тъй като Дания е забранила в национален мащаб употребата на цефалоспорини при производството на домашни птици, се предполага, че наличието на бактерии ESBL в птичето месо произхожда от вноса на пилета за развъждане от други страни.

Като се позова на заключенията на Съвета от 22 юни 2012 г. относно „влиянието на антимикробната резистентност в сектора на хуманното здравеопазване и във ветеринарния сектор — аспект „Едно здраве“, Дания насърчи Комисията и държавите членки да възприемат обща линия с цел да се предотврати разпространението на резистентните бактерии като ESBL в рамките на ЕС. По-специално Дания наблегна на необходимостта употребата на антимикробни средства с голямо значение да се ограничи само до човека.

Представителят на Комисията сподели загрижеността, изразена от Дания. Той припомни, че вече са били предприети конкретни мерки — например осъществявания от Комисията мониторинг на антимикробната резистентност и протичащата оценка на употребата на антимикробни средства. Той обясни също, че въз основа на препоръките на Европейската агенция по лекарствата Комисията е приела решение за изпълнение, с което строго се ограничава използването на някои антимикробни средства (включително на цефалоспорини от трето и четвърто поколение) във ветеринарния сектор. Този въпрос ще бъде взет под внимание и в новата рамка на законодателството относно здравето на животните , което скоро ще бъде представено на Съвета.

Суша в някои райони на ЕС и на света, увеличаване на цените на фуража и последиците за пазара на мляко

Министрите бяха информирани от унгарската, българската, италианската, португалската и словенската делегация за последиците от сушата в някои райони на ЕС и на света (13941/12). В същия контекст гръцката делегация информира Съвета за последиците от сушата в сектора на животновъдството, по-специално по отношение на повишаването на цените на фуражите (13980/12). И накрая Испания и Португалия, подкрепени от Литва и Полша, поискаха Комисията да предприеме подходящи мерки срещу влошаващото се положение на пазара на млякото и млечните продукти в ЕС (13801/12).

Редица държави членки потвърдиха описаното положение. Някои от тях подчертаха, че е необходимо да се извлекат поуки от това положение, които да се включат в текущите обсъждания относно реформирането на пазарните мерки в рамките на общата селскостопанска политика (единната обща организация на пазарите). Комисията заяви, че въпреки сушата ЕС разполага с достатъчни вътрешни запаси от зърнени култури и че налагането на вносни мита за мека пшеница вече е било преустановено до края на 2012 г. Същевременно Комисията призна увеличението на цените на фуража и припомни, че през юли т.г. вече е дала съгласието си във връзка с предложения на държавите членки да бъдат изтеглени по-рано преките плащания за 2012 г., както и че е готова да използва пълноценно полето за действие, с което разполага в рамките на действащото законодателство, включително държавната помощ de minimis или други схеми за държавна помощ, с цел да отговори на изразената от държавите членки загриженост.

Комисията смята за необосновани исканията за спешни мерки на ЕС за подпомагане на сектора на млечните продукти, но е готова да работи съвместно с държавите членки в рамките на член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и при условията на програмите за развитие на селските райони. Комисията обяви също, че в началото на следващата година ще публикува съобщение относно възможностите за намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на протеинови култури. Накрая Комисията отбеляза, че на заседанието на управителния комитет през следващата седмица ще бъде направен подробен технически анализ и ще бъде проведена дискусия по тези взаимно свързани въпроси, както и по различните мерки, предложени от държавите членки.

През последните месеци селскостопанското производство в световен мащаб бе сериозно засегнато от сушата. Това доведе до силно повишаване на цените на зърнените култури и на соята и последващо повишаване на цените на фуражите, което засегна животновъдите. Сушата се отрази и на сектора на животновъдството в средиземноморските страни без пасища, както и на млекопроизводителите чрез повишаването на цените на вложените средства. В по-дългосрочен план криза с храните, подобна на възникналата през 2008 г., би могла да засегне и развиващите се страни.

Конференция по въпросите на селското стопанство, продоволствената сигурност и изменението на климата

Делегацията на Нидерландия информира министрите за заключенията на Световната конференция по въпросите на селското стопанство, продоволствената сигурност и изменението на климата, която се проведе в Ханой от 3 до 7 септември 2012 г. (13875/12).

Тази конференция, на която Нидерландия и Виетнам бяха съорганизатори, представлява продължение на подобна конференция, проведена в Хага през месец ноември 2010 г. На събитието във Виетнам бе подчертано, че продоволствената сигурност е въпрос от основно значение за международната общност и ще остане такъв, като се има предвид, че световното производство на храни трябва да се увеличи с поне 70 % през 2050 г., за да се изхранят 9 млрд. души.

Беше отчетено, че продоволствената сигурност, бедността, изменението на климата и устойчивото развитие са тясно свързани и вече не могат да бъдат разглеждани поотделно. Наблегна се на факта, че селскостопанските политики трябва да изиграят важна роля по отношение на тези предизвикателства.Протокол в областта на рибарството между ЕС и Мавритания

По искане на испанската делегация Комисията информира министрите относно протокола в областта на рибарството между ЕС и Мавритания, парафиран през юли т.г. (13663/12).

Няколко държави членки изказаха мнение, подобно на Испания, че сегашното споразумение в областта на рибарството, договорено с Мавритания, е неизгодно за ЕС поради наложените в рамките на този протокол условия. Няколко делегации призоваха за предоговаряне на условията в протокола. Макар и обезпокоени във връзка с бъдещото използване на протокола, други държави членки заявиха, че оценяват редица от новите елементи в него. Комисията посочи, че това споразумение е възможно най-доброто при създалите се трудни обстоятелства.

Протоколът е парафиран на 31 юли 2012 г., преди изтичането на сега действащия протокол. На 24 септември 2012 г. Комисията прие предложенията си за подписване и временно прилагане, разпределение на възможностите за риболов и сключване на протокола.Запаси от скумрия в североизточната част на Атлантическия океан

Комисията докладва на Съвета за преговорите с Норвегия, Исландия и Фарьорските острови относно запасите от скумрия в североизточната част на Атлантическия океан.

Много държави членки подкрепиха опасенията на Комисията във връзка с влошаването на запасите от скумрия в североизточната част на Атлантическия океан, свързани с извънредно високия ОДУ, определен едностранно от Исландия и Фарьорските острови през последните години. Те заявиха желанието си да бъдат предприети ограничителни мерки в рамките на разпоредбите, приети на същото заседание на Съвета (вж. Други одобрени точки — 14092/12), в случай че преговорите с Исландия и Фарьорските острови отново претърпят неуспех. Комисията отбеляза, че е готова при необходимост да задейства търговски мерки в момента, в който условията за това са налице.

В началото на месеца беше проведен кръг от преговори с Исландия и Фарьорските острови, но на този етап не бе постигнато споразумение. Всички страни обаче бяха на мнение, че преговорите следва да продължат в рамките на есенния процес на консултации на крайбрежните държави в края на октомври 2012 г.

Приетият от Съвета нов инструмент относно търговските мерки дава възможност за предприемане на действия в ситуации като настоящата, която поставя под заплаха запасите от скумрия в североизточната част на Атлантическия океан поради едностранно определените от Исландия и Фарьорските острови извънредно високи стойности на общия допустим улов (ОДУ), надвишаващи препоръчваните от научната общност нива.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

РИБАРСТВО

Споразумение за партньорство между ЕС и Кот д'Ивоар — преговори за нов протокол

Съветът прие решение за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на ЕС за нов протокол към споразумението за партньорство в областта на рибарството с Република Кот д'Ивоар.

Целта на новия протокол ще бъде да се осигури продължаване на достъпа до изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република Кот д'Ивоар, тъй като настоящият протокол, датиращ от 1 юли 2007 г., изтича на 30 юни 2013 г.

Този нов протокол към споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Кот д'Ивоар следва да бъде в съответствие със заключенията на Съвета от 19 март 2012 г. относно съобщението на Комисията от 14 юли 2011 г. относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството.Търговски мерки срещу неустойчивия риболов

Днес, след споразумение на първо четене с Европейския парламент, Съветът прие регламент относно някои мерки, целящи опазването на рибни запаси, по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов (39/12). С регламента се въвежда рамка, която дава възможност на ЕС да предприема мерки за опазване на рибни запаси срещу трети страни, прилагащи неустойчиви практики при управлението на рибни ресурси, които те споделят с ЕС.

За повече подробности вж. 14092/12.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Заключения на Съвета относно доклад на Сметната палата — насочване на помощта за модернизация на земеделските стопанства

Съветът прие заключения по Специален доклад № 8/2012 на Европейската сметна палата, озаглавен „Насочване на помощта за модернизация на земеделските стопанства“ (12727/12).

Съветът отбелязва, че инвестиционна мярка 121 (развитие на селските райони) е постигнала своята основна цел и е довела до модернизация на земеделските стопанства. В момента в Съвета, както и от неговите подготвителни органи, се разглежда предложение за регламент относно развитието на селските райони. Препоръките на Сметната палата могат да бъдат взети предвид при обсъжданията по това предложение.

ЕНЕРГЕТИКА

Енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители

Съветът реши да не се противопоставя на делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (12649/12).

Регламентът е делегиран акт по смисъла на член 290 от Договора за функционирането на ЕС. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, актът може да влезе в сила, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

ТРАНСПОРТ

Сътрудничество с Международната организация за гражданско въздухоплаване в областта на авиационната сигурност *

Съветът установи1 позицията, която да бъде възприета от ЕС по отношение на подробни правила за сътрудничество в областта на авиационната сигурност (13335/12), които да бъдат включени като приложение към Меморандума за сътрудничество с Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) (7702/11). Предназначението на приложението е да спомогне за подобряване на сигурността на международното въздухоплаване и да набележи области на сътрудничество, включително обмен на информация, командироване на експерти и финансиране на конкретни действия за безопасност.

Решението за приемане на приложението ще бъде взето от Съвместния комитет ЕС—ИКАО, създаден съгласно Меморандума за сътрудничество, който предвижда рамка за засилено сътрудничество в областите на безопасността и сигурността на въздухоплаването, управлението на въздушния трафик и опазването на околната среда.

Това ще бъде второто приложение към Меморандума за сътрудничество, тъй като вече бе добавено приложение за безопасност на въздухоплаването (9156/11). Планира се също така да бъдат разработени приложения по въпроси на опазването на околната среда и управлението на въздушния трафик.ОКОЛНА СРЕДА

Биоциди

Съветът взе решение да не се противопоставя на приемането на следните законодателни актове на Комисията за изменение на Директива 98/8/ЕО1 относно пускането на пазара на биоциди: • директива за изменение на някои заглавия на колоните в приложение I (12945/12);

 • решение относно невключването на веществото бифентрин като съставка на продуктов тип 18 в приложение I, IА или IБ (12947/12);

 • директива за включване на водороден цианид като активно вещество в приложение I (12952/12);

 • директива за коригиране на приложение I (12953/12);

 • директива за включване на цис-трикоз-9-ен като активно вещество в приложение I (12956/12);

 • директива за продължаване на включването в приложение I към нея на активното вещество нонанова киселина към продуктов тип 2 (12991/12).

Актовете на Комисията подлежат на така наречената процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

Отпадъци

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на регламент на Комисията за установяване на критерии, определящи кога стъклени трошки престават да бъдат отпадък по рамковата директива за отпадъците (2008/98/EC).

Актовете на Комисията подлежат на така наречената процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

Търговия с квоти за емисии на парникови газове

Съветът взе решение да не се противопоставя на приемането на регламент на Комисията за изменение на Регламент 1031/2010 относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове с оглед вписването на тръжна платформа, избрана от Обединеното кралство1 (13046/12).

Актовете на Комисията подлежат на така наречената процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

Търговия с видове от дивата фауна и флора

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях2.

Актовете на Комисията подлежат на така наречената процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

Екомаркировка на ЕС

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на две решения на Комисията за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за промишлени и институционални перилни детергенти (12973/12) и за промишлени и институционални детергенти за автоматични съдомиялни (12976/12).

Екомаркировката на ЕС бе създадена с Регламент № 66/20103 и се присъжда на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

Актовете на Комисията подлежат на така наречената процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.ТРАНСПОРТ

Общи методи за мониторинг и контрол на безопасността на железопътния транспорт

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на два регламента на Комисията за установяване на общи методи за безопасност за осигуряване на безопасността на железопътния транспорт: • първо, метод, който да бъде прилаган от железопътни предприятия и управители на железопътна инфраструктура, за да се провери спазването на основните изисквания при дейностите по функциониране и поддръжка на железопътния транспорт (12923/12),

 • второ, метод, който да бъде прилаган от националните органи по безопасност за надзор на показателите за безопасност при работата на железопътните предприятия и управителите на железопътна инфраструктура (12922/12).

Тези проекти за регламенти подлежат на процедурата по регулиране с контрол; след като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

Споразумение за митническо сътрудничество ЕС—Канада

Съветът даде разрешение за подписването на споразумение с Канада за митническо сътрудничество по отношение на въпросите, свързани със сигурността на веригата за доставки.

Текстът на споразумението (11587/12) ще бъде публикуван заедно с решението за неговото сключване в Официален вестник на Европейския съюз.

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Споразумение ЕС—Грузия

Съветът одобри позицията, която да заеме ЕС в рамките на съвместен комитет, създаден със споразумението ЕС—Грузия, относно защитата на географските означения на селскостопанските продукти и храни

Решението е свързано с приемането на процедурния правилник на комитета.


11) Ниски температури; 2) сухота; 3) прекомерна влажност на почвите; 4) недостатъчно отводняване на почвите; 5) неблагоприятен механичен състав и каменливост; 6) повърхностна/малка дълбочина на вкореняване; 7) незадоволителни химични свойства; 8) стръмен наклон/склон.

1Обединеното кралство се въздържа (вж. изявлението в док. 13383/12 ADD 1).

1ОВ L 123, 24.4.1998 г.

1ОВ L 302, 18.11.2010 г.

2ОВ L 61, 3.3.1997 г.

3ОВ L 27, 30.1.2010 г.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 8352 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

13816/12BG

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 24 и 25 септември 2012 г. Председател г н Sofoclis aletraris

Скачать 278.72 Kb.