• Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Јавна набавка број 1-13/2014 Назив наручиоца
 • Адреса наручиоца
 • Врста преговарачког поступка
 • Врста предмета јавне набавке
 • Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
 • Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају његову примену
 • Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда
 • Остале информације: 1) Агота, Виткаи, Кучера из Новог Сада, Бул евар O слобођења 15

 • Скачать 71.67 Kb.


  Дата03.06.2017
  Размер71.67 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 71.67 Kb.

  Завод за културу Војводине Нови Сад, Војводе Путника 2  Завод за културу Војводине

  Нови Сад, Војводе Путника 2

  МБ: 08799083

  ПИБ: 103113944

  Шифра делатности: 90.04

  (рад уметничких установа)

  zkvojvodina@nscable.net

  www.kultura-vojvodina.org.rs

  Тел. 021/4754-128

  Број: 152/5

  Дана: 12. маја 2014. године


  На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавка (Сл. гласник РС број 124/2012) и Одлуке о покретању преговарачког поступкабез објављивања позива за подношење понуда од 12. маја 2014, објављује се


  Обавештење о покретању преговарачког поступка

  без објављивања позива за подношење понуда

  Јавна набавка број 1-13/2014

  Назив наручиоца: Завод за културу Војводине
  Адреса наручиоца: Нови Сад, Војводе Путника 2
  Интернет страница наручиоца:www.kultura-vojvodina.org.rs
  Врста наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава – установа културе
  Врста преговарачког поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона
  Извор финансирања: Буџет АП Војводине
  Врста предмета јавне набавке: услуге културе
  Поступак се спроводи ради: закључења уговора о јавној набавци
  Контакт особа: Нина Урукало, zkvojvodina@nscable.net
  Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
  ПРОЈЕКАТ: ТЕМПУС INMUSWB

  – дириговање хором

  – предавање на семинару
  Назив и ознака из општег речника набавке: услуге културе – 9200.

  Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају његову примену: Из уметничких разлога јавну набавку могу извршити само одређени понуђачи

  (основ: члан 36. став 1. тачка 2)


  Циљ програмских активности јесте промовисање уметности и културе кроз научно-истраживачки рад, уметност и културу.
  За реализацију ових пројеката ангажоваће се стручњаци из области уметности и културе, те научноистраживачког рада. Навешће се њихова ранија дела у наведеним областима (радови у претходном периоду и награде – где су објављивани и слично). Оцена понуђача се врши узимајући у обзир својства те личности (intuitu personae уговори).

  Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
  1) Агота, Виткаи, Кучера из Новог Сада, Булeвар Ослобођења 15

  2) Борис, Грегор, Черногубов из Новог Сада, Јована Дучића 27/4

  3)Весна, Ђуро, Кесић Крсмановић из Новог Сада, Фејеш Кларе 42/5

  4)Јасмина, Ђорђе, Нешковић, из Новог Сада, Ј. Суботића 4А

  5)Јован Травица из Новог Сада, Светислава Касапиновића 23/32
  Остале информације:
  1)Агота, Виткаи, Кучера из Новог Сада, Булевар Oслобођења 15, ВСС, соло певач, запослена на Академији уметности у Новом Саду
  Опис предмета јавне набавке:предавач на семинару
  Подаци о предложеном понуђачу: ванредни професор Академије уметности у Новом Саду. Завршила два одсека: одсек за општу музичку педагогију и одсек за соло певање. Докторирала у области вокалне технике. Бави се педагошким радом, корепетицијом, концертним оперским певањем у земљи и иностранству. Добитница више стручних признања. Стручни предавач из вокалне технике на разним семинарима. Члан разних жирија и стручних друштава.
  2) Борис, Грегор, Черногубов из Новог Сада, Јована Дучића 27/4, диригент и пијаниста - пензионер
  Опис предмета јавне набавке: предавач на семинару
  Подаци о предложеном понуђачу: дугогодишњи професор дириговања на Академији уметности у Новом Саду. Редовни професор универзитета, диригент више хороова са којима је освојио бројна домаћа и међународна признања и награда. Добитник највиших друштвених признања. Аутор низа стручних текстова из области хорског дириговања, приређивач публикација, предавач на семинарима и члан домаћих и међународних жирија.

  3) Весна, Ђуро, Кесић Крсмановић из Новог Сада, Фејеш Кларе 42/5, запослена у СНП, ВСС, Факултет музичких уметности у Београду, број телефона и мејл адреса: 063-858-6056, hachira.novisad@gmail.com


  Опис предмета јавне набавке:предавач на семинару
  Подаци о предложеном понуђачу: рођена у Суботици 1961. године. Студирала је композицију у класи професора Енрика Јосифа и дириговање у класи професора Станка Шепића на Факултету музичке уметности у Београду. Радила је као професор у музичким школама „Ватрослав Лисински” и „Јосип Славенски”, а била је и асистент диригента у хору београдских културно-уметничких друштава „Иво Лола Рибар” и „Жикица Јовановић Шпанац”. Усавршавала се на курсевима у Италији (Сијена) и Мађарској (Бартоков семинар). Освојила је многе награде на фестивалима и такмичењима младих музичара у категоријама оркестара и хорова.У Српском народном позоришту од 1987. води хор Опере, као искусан диригент предводи и неколико аматерских и професионалних вокалних ансамбала: ХКПД „Јелачић”, Женски камерни хор СНП, Новосадски камерни хор. Од 2003. године изузетно успешно води хор Јеврејске општине Нови Сад „Хашира”. Управо с овим хором у последњих неколико година је постигла запажене резултате, од чега, свакако, треба издвојити специјалну награду за дириговање коју је освојила 2009. у Братислави на такмичењу “Slovakia cantat”, златну медаљу коју је хор освојио јуна 2011. у Руми на Такмичењу војвођанских аматерских хорова. Треће место на Охридском хорском фестивалу 2012. године, као и сребрну медаљу на такмичењу хорова „In Canto sul Garda“ у Италији 2013. године.

  4)Јасмина, Ђорђе, Нешковић, из Новог Сада, Ј. Суботића 4А,ВСС, професор музике, запослена у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад


  Опис предмета јавне набавке: дириговање хором
  Подаци о предложеном понуђачу:једна од најистакнутијих диригената у Војводини, са стажом хорског диригента од 26 година. Са првим диригентским корацима, 1987. године привлачи пажњу инвентивношћу у раду са хором који је основала у својој школи - Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду. Врло брзо, по оснивању, следе први наступи у школи а затим у Граду. Већ наредне године упушта се са младим хором у фестивалске подухвате и тај такмичарски ентузијазам не напушта је до данашњег дана. Такође, фасцинантна је њена способност да са невероватним успехом анимира велики број младих људи и да брзо дође до жељеног резултата. А резултати нису изостали: на фестивалима омладинских хорова Србије у Новом Пазару и Војводиен у Зрењанину и Новом Саду као и на Фестивалу музичких друштава Војводине у Руми осваја највиша фестивалска признања стручних жирија. Као круна свих тих успеха јесте одлазак на најрепрезентативнију хорску манифестацију у овом делу Европе, на Хорске свечаности у Нишу. Друго велико постигнуће јесу успеси на међународном плану: 2001. Будимпешта – сребрна медаља, 2002. Рива дел Гарди (Италија) – сребрна медаља, Бијељина – златна медаља и Вирнигердеу (Немачка) – златна медаља. 2004. на Хорској олимпијади у Бремену (Немачка) у две категорије осваја сребрну медаљу и сребрну диплому, 2006. Превеза (Грчка) – бронзана медаља, 2007. Москва – Велика награда на Фестивалу свесловенских земаља и у Линцу – златна медаља, 2008. Грац – друго место (у категорији до 24 године) на Олимпијади хорова. Јасмина Нешковић исказала се и као врстан организатор. 2002. године покреће такмичење средњошколских хорова Србије. Манифестација је у званичном календару републичких манифестација Министарства просвете. Значајна је њена улога у суорганизацији Специјалистичког семинара за диригенте хорова и Фестивала омладинских хорова Војводине. Поред руковођења хором Гимназије у којој је запослена и у којој ужива углед врсног педагога водиле је Хор АКУД „Соња Маринковић“, Хор СЗПД „Невен“ и Хор Гимназијског певачког друштва са којима такође осваја највиша одличја на домаћим и иностраним фестивалима. Данас, са великим поново успехом води Хор Академског културно-уметничког друштва „Соња Маринковић“ из Новог Сада са којим 2013. године осваја Златну плакету на 50. Фестивалу музичких друштава Војводине у Руми. Постигла је успех на педагошком, уметничком и организационом плану који су резултирали су и високим друштвеним признањима: Награда Извршног већа Војводине (у два наврата) за изузетна достигнућа у уметности, Златна значка КПЗ Србије „за несебичан, предан и дуготрајан стваралачки рад у Републици Србији, Повеља „Др Ђорђе Натошевић“ – за резултате у педагошком раду, Медаља краљевске породице Романових за педагошко мајсторство и истакнуто вођство хора
  5)Јован Травица из Новог Сада, Светислава Касапиновића 23/32,ВСС, професор музике, запослен у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду
  Опис предмета јавне набавке: предавач на семинару
  Подаци о предложеном понуђачу: 1999. уписује средњу музичку школу „Петар Кранчевић“ у Сремској Митровици коју завршава 2003. године као ђак генерације. Исте године се уписује на академију уметности у Новом Саду, на одсек Општа музичка педагогија. Свој диригентски рад започиње 2006. године са тамбурашки оркестром АКУД-а „ Соња Маринковић“ са којим осваја сребрну, златну плакету и више пута награду публике на фестивалу тамбурашких оркестара Србије. Поред наступа на фестивалима, оркестар наступа на бројним концертима у Новом Саду, другим градовим широм државе, као и ван њених граница (Шпанија, Бугарска, Аустрија...). Од 2008. године ради у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ као професор и диригент гимназијског хора са којим осваја многобројна признања на фестивалим широм земље као и ван њених граница. Године 2010, завршава мастер студије хорског дириговања на академији уметности у Новом Саду.

  Време спровођења поступка јавне набавке: од 12. маја до 6. јуна 2014. године.


  Рок поношења понуда: од 12. до 23. маја 2014. године у 11.00 сати.
  Време и место отварања понуда: у просторијама наручиоца, 20. маја 2014. године у 12.00 сати.

  Директор


  Владимир Копицл

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Завод за културу Војводине Нови Сад, Војводе Путника 2

  Скачать 71.67 Kb.