• Конкурсна комисия
 • Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България

 • Скачать 22.79 Kb.


  Дата22.11.2017
  Размер22.79 Kb.
  ТипКонкурс

  Скачать 22.79 Kb.

  Зелена светлина за знаков проект за Банкя  Зелена светлина за знаков проект за Банкя:

  Изграждане на балнеоложки хотел, летен театър, открити и закрити басейни, подземен паркинг, съоръжение – подземна топла пешеходна връзка, свързваща сградата на балнеоложкия хотел и сградата на минерална баня, Банкя.

  c:\users\violeta.kirilova\desktop\wp_20170727_14_08_38_pro.jpg

  г-н Рангел Mарков – кмет на район „Банкя”

  Отваряне на подадената оферта в публично оповестен конкурс 06 – СО-2017
  На 27. 07. 2017 г. от 14:00 ч. в сградата на ул. „Париж” 3,СО в изпълнение на Решение № 235 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г. на Столичен общински съвет, заповед № СО А17-РД98-24/02.05.2017 г. на кмета на Столична община, писма № СОА17-ВК08-6981(4)/21.06.2017 и № СОА17 ВК08-9770/25.072017 г. от Рангел Mарков – кмет на район „Банкя”, на основание чл. 35 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА

  СЕ СЪБРА:  Конкурсна комисия със председател г-н Рангел Марков – кмет на район „Банкя”, Анна Стойкова – общински съветник Столичен общински съвет, както и други представители на Столичния общински съвет.

  c:\users\violeta.kirilova\desktop\wp_20170727_14_08_54_pro.jpg

  Г-н Рангел Марков – кмет на район „Банкя” и г-жа Анна Стойкова – общински съветник от Столичен общински съвет

  С цел постигане на публичност и прозрачност при провежданата процедура, като наблюдатели присъстваха и представители на гражданската квота от гр. Банкя - Станислав Славов и д-р Красимир Гълъбов

  Задачата на комисията беше да разгледа, оцени и класира подадените оферти в публично оповестен конкурс № 06-СО-2017 за учредяване право на строеж за срок от 35 години, върху общински недвижим имот, находящ се в столична община район „Банкя”, гр. Банкя, представляващ УПИ I – за търговски и административен център и сервитут за ВиК, кв. 104з м. „Tенев баир” по плана на град Банкя, за който са съставени актове за общинска собственост за изграждане на балнеоложки хотел, летен театър за минимум 200 седящи места, открити и закрити басейни, подземен паркинг, съоръжение – подземна топла пешеходна връзка, свързваща сградата на балнеоложкия хотел и сградата на минерална баня, Банкя.

  В указания срок бе подадена 1 оферта, от името на Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България, която отговаря на изискванията на конкурсната документация.

  Средствата ще се изразходват целево за реконструкция, консервация, реставрация и социализация на Централната минерална баня.

  Построена през 1910 г., централната балнеолечебница е един от най-известните символи на Банкя. По оценка на строителите и инвеститорите от онова време, Бани с такъв архитектурен стил и удобства в началото на 20-век не е имало в България и са били изключителна рядкост за цяла Европа. Именно поради тази причина основната цел на ръководството на СО-район „Банкя” е да възстанови този знаков символ за града, запазвайки духа и автентичността на сградата, защото историята не бива да се руши, тя трябва да се надгражда.  Реконструкцията на Централната минерална Баня е изключително важна стъпка в посока за подобряване облика на града и развитието му като балнеоложки център.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Зелена светлина за знаков проект за Банкя

  Скачать 22.79 Kb.