• Приложение II • страница19/22
  Дата29.01.2019
  Размер4.49 Mb.

  Зоната д-р Бари Сиърс анонс


  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

  Приложение 1

  ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА


  Както вече подчертах, репутацията ми на учен е зало­жена всеки път, когато някой следва моята диета. Ако желаете да получите допълнителна информация, ако имате въпроси или проблеми в началото на храненето в Зоната, обадете се на тел. 1-800-346-2703 и някой от хората в моя екип ще ви помогне. Ако сте лекар и ис­кате допълнителна медицинска информация, просто наберете 1-800-346-2703 и специалист от моя екип ще се отзове на молбата ви.

  Освен това можете да се свържете директно с мен на адрес Dr. Barry Sears, Eicotech Corporation, 21 Tioga Way, Marblehead, MA 01945.


  Приложение II

  ПРЕСМЯТАНЕ НА КРЕХКАТА ТЕЛЕСНА МАСА

  Можете да изчислите бързо колко е крехката ви телес­на маса с помощта на шивашки метър и домашен кан­тар. Трябва да вземете всички мерки на голо (не върху дрехи), като внимавате шивашкият метър да прилепва плътно, за да не притиска кожата и лежащите под нея тъкани. Направете всички измервания по три пъти и из­числете средната стойност. Измерванията правете в инчове. Таблиците за изчисляване на процента телес­ни мазнини са използвани с позволението на д-р Май­къл Идс от книгата му „Да отслабнем бързо".

  Забележка на преводача за българския читател: 1 инч = 2,54 см 1 фунт = 0,453 кг

  ПРЕСМЯТАНЕ ПРОЦЕНТА НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ ЗА ЖЕНИ

  За да пресметнете процента на телесните си мазнини, трябва да преминете през пет стъпки.

  1. Като внимавате шивашкият метър да бъде на ед­но ниво, измерете ханша си на най-широкото място и талията си на височината на пъпа. Изключително важ­но е да измерите талията през пъпа, а не на най-тясно­то място. Повторете процедурата три пъти и изчисле­те средната стойност.

  2. Измерете височината си в инчове.

  3. Запишете мерките на ханша, талията и височи­ната.

  4. Открийте всяка една от тях върху съответната колонка от придружаващите таблици и запишете кон­стантите върху същия лист.

  5. Съберете константите А и В, а след това изваде­те константата С от тази сума, а получения отговор зак­ръглете до най-близкото цяло число. Това е процента на телесните "ви мазнини.
  РАБОТЕН ЛИСТ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПРОЦЕНТА НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ ЗА ЖЕНИ
  Средна мярка на ханша___________(използвана за константа А)

  Средна мярка на корема__________(използвана за константа В)

  Височина___________(използвана за константа С)

  С помощта на Таблица 1 открийте всяка една от стой­ностите на трите си мерки в подходящата колонка.

  Константа А =__________

  Константа В =__________

  Константа С =__________
  3а да определите приблизително процента на телес­ните си мазнини, съберете константите А и В, а от по­лученото извадете константата С. Полученият резул­тат е процента на телесните ви мазнини.
  ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПРОЦЕНТА НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ ЗА МЪЖЕ

  За да пресметнете процента на телесните си мазнини, трябва да преминете през четири стъпки.

  1. Като внимавате шивашкият метър да бъде на ед­но ниво, измерете обиколката на талията си при пъпа. Измерете три пъти и пресметнете средната стойност.

  2. Измерете обиколката на китката на доминира­щата си ръка на сгъвката на китката.

  3. Запишете тези цифри на работния лист за мъже.

  4. Извадете обиколката на китката от обиколката на кръста и открийте получения резултат в таблицата. В лявата страна на същата таблица открийте килогра­мите си. Движете се надясно от теглото и надолу от разликата между талията и китката. Там, където двете точки се пресичат, ще намерите процента на телесни­те си мазнини.


  РАБОТЕН ЛИСТ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПРОЦЕНТА НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ ЗА МЪЖЕ

  Средна стойност на обиколката на талията_________(в инчове)

  Средна стойност на обиколката на китката_________(в инчове)

  Извадете обиколката на китката от обиколката на кръ­ста. Използвайте Таблица 2, за да откриете теглото си. После намерете номера на разликата между кръста и китката. Там, където двете колонки се пресичат, е приб­лизителният процент на телесните ви мазнини.


  ПРЕСМЯТАНЕ НА КРЕХКАТА ТЕЛЕСНА МАСА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ

  Сега, след като знаете процента на телесните си маз­нини, следващата стъпка е да използвате тази цифра, за да пресметнете теглото (във фунтове) на въпросни­те мазнини. Ще го направите, като умножите общото си тегло по процента на телесните мазнини. (Не заб­равяйте десетичната запетая - така например 15% = 0,15).

  (Тегло) х (% телесни мазнини) = тегло на телесните мазнини

  След като установите колко тежат мазнините в тялото ви, ще трябва да извадите получената стойност от об­щото си тегло, за да получите колко е крехката ви те­лесна маса. Крехката телесна маса е тежестта на всич­ки немазни телесни тъкани.

  ________ общо тегло

  - ________тегло на телесните мазнини

  = ________тегло на крехката телесна маса

  Крехката телесна маса = общото тегло - теглото на те­лесните мазнини (всичко измерено във фунтове)


  Таблица 1

  НАМИРАНЕ НА КОНСТАНТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОЦЕНТА НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ ПРИ ЖЕНИТЕ

  Ханш

  Корем

  Височина

  Инчове

  Константа А

  Инчове

  Константа В

  Инчове

  Константа С

  30

  33,48

  20

  14,22

  55

  33,52

  30,5

  33,83

  20,5

  14,40

  55,5

  33,67

  31

  34,87

  21

  14,93

  56

  34,13

  31,5

  35,22

  21,5

  15,11

  56,5

  34,28

  32

  36,27

  22

  15,64

  57

  34,74

  32,5

  36,62

  22,5

  15,82

  57,5

  34,89

  33

  37,67

  23

  16,35

  58

  35,35

  33,5

  ♦ 38,02

  23,5

  16,53

  58,5

  35,50

  34

  39,06

  24

  17,06

  59

  35,96

  34,5

  39,41

  24,5

  17,24

  59,5

  36,11

  35

  40,46

  25

  17,78

  60

  36,57

  35,5

  40,81

  25,5

  17,96

  60,5

  36,72

  36

  41,86

  26

  18,49

  61

  37,18

  36,5

  42,21

  26,5

  18,67

  61,5

  37,33

  37

  43,25

  27

  19,20

  62

  37,79

  37,5

  43,6

  27,5

  19,38

  62,5

  37,94

  38

  44,65

  28

  19,91

  63

  38,40

  38,5

  45,32

  28,5

  20,27

  63,5

  38,70

  39

  46,05

  29

  20,62

  64

  39,01

  39,5

  46,4

  29,5

  20,80

  64,5

  39,16

  40

  47,44

  30

  21,33

  65

  39,62

  40,5

  47,79

  30,5

  21,51

  65,5

  39,77

  41

  48,84

  31

  22,04

  66

  40,23

  41,5

  49,19

  31,5

  22,22

  66,5

  40,38

  42

  50,24

  32

  22,75

  67

  40,84

  42,5

  50,59

  32,5

  22,93

  67,5

  40,99

  43

  51,64

  33

  23,46

  68

  41,45

  43,5

  51,99

  33,5

  23,64

  68,5

  41,60

  44

  53,03

  34

  24,18

  69

  42,06

  44,5

  53,41

  34,5

  24,36

  69,5

  42,21

  45

  54,53

  35

  24,89

  70

  42,67

  45,5

  54,86

  35,5

  25,07

  70,5

  42,82

  46

  55,83

  36

  25,60

  71

  43,28

  46,5

  56,18

  36,5

  25,78

  71,5

  43,43

  47

  57,22

  37

  26,31

  72

  43,89

  47,5

  57,57

  37,5

  26,49

  72,5

  44,04

  48

  58,62

  38

  27,02

  73

  44,50

  48,5

  58,97

  38,5

  27,20

  73,5

  44,65 '

  49

  60,02

  39

  27,73

  74

  45,11

  49,5

  60,37

  39,5

  27,91

  74,5

  45,26

  50

  61,42

  40

  28,44

  75

  45,72

  50,5

  61,77

  40,5

  28,62

  75,5

  45,87

  51

  62,81

  41

  29,15

  76

  46,32

  51,5

  63,16

  41,5

  29,33  52

  64,21 -

  42

  29,87  52,5

  64,56

  42,5

  30,05  53

  65,61

  43

  30,58  53,5

  65,96

  43,5

  30,76  54

  67,00

  44

  31,29  54,5

  67,35

  44,5

  31,47  55

  68,40

  45

  32,00  55,5

  68,75

  45,5

  32,18  56

  69,80

  46

  32,71  56,5

  70,15

  46,5

  32,89  57

  71,19

  47

  33,42  57,5

  71,54

  47,5

  33,60  58

  72,59

  48

  34,13  58,5

  72,94

  48,5

  34,31  59

  73,99

  49

  34,84  59,5

  74,34

  49,5

  35,02  60

  75,39

  50

  35,56


  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Зоната д-р Бари Сиърс анонс