• «Формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров ’ю»

 • Скачать 146.59 Kb.


  Дата02.11.2017
  Размер146.59 Kb.
  ТипЗвіт

  Скачать 146.59 Kb.

  Звіт про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі Школі сприяння здоров ’ ю»  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ Міністерства освіти

  і науки України
  від ____________ № _____
  Звіт

  про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу

  дослідно-експериментальної роботи за темою:

  «Формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоровю»

  на базі Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

  за травень 2016 р. – травень 2017 р.
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 648 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю».

  Відповідно до програми проведення І (організаційно-підготовчого) етапу було заплановано наступні завдання:

  визначення кола учасників дослідно-експериментальної роботи, конкретизація завдань діяльності у відповідності до мети дослідно-експериментальної роботи;

  проведення педагогічної ради за темою «Основні завдання діяльності Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на І етапі дослідно-експериментальної роботи»;

  розроблення нормативного забезпечення дослідження;

  визначення та уточнення функціональних обов’язків членів педагогічного колективу щодо вирішення завдань експерименту;  укладання договорів про співпрацю педагогічного колективу позашкільного навчального закладу з установами та організаціями, які мають досвід роботи з проблеми формування життєвої компетентності особистості;

  теоретичний аналіз науково-методичної літератури з проблеми формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю;  вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи;

  планування роботи тимчасових творчих колективів з різних аспектів експериментального дослідження;

  визначення рівня готовності педагогічного колективу до формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю;

  методична діяльність з підготовки педагогів до реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи;

  підведення підсумків І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи.

  З травня 2016 року по травень 2017 року в Сумському міському центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді в процесі реалізації І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи було проведено теоретичну, науково-методичну підготовку педагогів до роботи в інноваційному режимі.

  З метою забезпечення відповідних умов проведення експерименту створено Науково-методичну раду. До складу Ради увійшли науковий керівник, наукові консультанти, директор закладу та його заступники, завідувачі методичного та організаційно-масового відділів, досвідчені методисти, керівники профільних методичних об’єднань, практичний психолог, батьки вихованців.

  Науково-методична рада дослідно-експериментальної роботи забезпечувала дотримання прав учасників дослідно-експериментальної роботи, збереження їх фізичного і морального здоров‘я; визначила склад учасників дослідно-експериментальної роботи (педагогічних працівників, учнів (вихованців), батьків); прийняла рішення про внесення змін до організаційної структури і режиму функціонування експериментального навчального закладу; організовувала підготовку педагогічних працівників до роботи за Програмою дослідно-експериментальної роботи.

  Відповідно до програми проведено засідання педагогічної ради, на якому було розглянуто питання «Основні завдання роботи закладу на І етапі дослідно-експериментальної роботи» (протокол від 24.05.2016 № 2). Педрада винесла рішення про затвердження Програми дослідно-експериментальної роботи; про необхідність проведення тестування педагогів закладу з метою перевірки готовності до інноваційної діяльності.

  Із числа досвідчених працівників закладу було сформовано три творчі групи. Перша група «Стратегічний розвиток» розробила: цільову комплексну програму розвитку ЦЕНТУМ на 2017-2021 роки (протокол від 15.12.2016 № 4); річний план роботи ЦЕНТУМ, затверджений рішенням педагогічної ради (протокол від 15.12.2016 № 4) та погоджений з управлінням освіти і науки Сумської міської ради; навчальний план закладу, до якого внесено зміни, передбачені програмою дослідно-експериментальної роботи. Навчальний план затверджений начальником управління освіти і науки Сумської міської ради 01.09.2016.

  Члени групи сформулювали пріоритетні напрями роботи закладу, визначили мету, чітко окреслили завдання.

  Друга творча група «Ресурсне забезпечення розвитку» визначила найбільш актуальні напрями ресурсного забезпечення: психолого-мотиваційний, програмно-методологічний та матеріально-технічний ресурси.

  Пріоритетними завданнями група визначила: планування та проведення спільних заходів для вихованців, керівників гуртків, батьків, представників громадськості щодо важливості формування життєвої компетентності у вихованців закладу.

  Завдяки діяльності другої творчої групи розроблено: навчальні програми гуртків «Краса і здоров’я», «Розвивальні ігри», «Здоровим бути здорово», «Поглиблене вивчення біології», «Знавці природи», «Жива планета», «Пізнай себе», які затверджені управлінням освіти і науки Сумської міської ради (наказ від 07.09.2016 № 740); укладено договори про співпрацю між комунальним закладом Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та Сумським дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) № 19 «Рум’янек», Сумською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна, Сумською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 24, Сумською спеціалізованою школою І ступеня № 30, Сумською спеціальною загальноосвітньою школою, Сумським навчально-виховним комплексом «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня № 41 «Райдуга».

  Третя група «Інноваційний розвиток» розглянула можливість впровадження інновацій для реалізації Програми дослідно-експериментальної роботи. Стартовим майданчиком для дослідно-експериментальної роботи у ЦЕНТУМ стала Школа сприяння здоров’ю навчального закладу. Модель сучасного навчального закладу – Школа сприяння здоров’ю було захищено у 2009 році (наказом МОН України від 07.12.2009 №1102 ЦЕНТУМ внесено до Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю). Роботу закладу як Школи сприяння здоров’ю спрямовано на створення здорового освітнього середовища для фізичного, інтелектуального, психічного, соціального становлення особистості вихованців, впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій навчання і виховання.

  Методичною службою закладу у 2016 році було оновлено концепцію Школи сприяння здоров’ю ЦЕНТУМ.

  Згідно з наказом управління освіти і науки Сумської міської ради від 14.09.2016 № 760 «Про створення координаційної ради мережі Шкіл сприяння здоров’ю в м. Суми» ЦЕНТУМ став базовим позашкільним навчальним закладом міської мережі Шкіл сприяння здоров’ю. На базі ЦЕНТУМ 04.05.2017 проведено міський етап конкурсу-захисту моделі сучасного навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю.

  У ході аналізу наукової, навчально-методичної літератури було встановлено, що проблемам компетентнісного підходу, виявлення і формування компетентностей учнів присвячено роботи зарубіжних вчених В. І. Байденка, В. О. Болотова, Ф. Вайнерта, Н. О. Грішанової, І. О. Зимньої, Дж. Кулахена, Дж. Равена, Г. К. Селевка, В. В. Серікова, Ю. Г. Татура, О. В. Хуторського, В. Д. Шадрікова та ін.

  Останні роки відзначені якісним проривом у творенні основ вітчизняної концепції компетентнісно зорієнтованої загальної середньої та вищої освіти, дослідженні компетентностей особистості. Ідеї компетентнісного підходу до загальної середньої та вищої освіти розробляють І. Д. Бех, Н. М. Бібік, І. Г. Єрмаков, О. І. Локшина, В. І. Луговий, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, С. Е. Трубачева, Ю. М. Швалб та ін.

  Наукові дослідження та ідеї І. Г. Єрмакова, Н. А. Пустовіт, Л. В. Сохань, М. Д. Степаненко, Т. М. Титаренко, В. Т. Циби, І. П. Ящук, Т. І. Бережної свідчать про цілеспрямовані пошуки вченими шляхів формування життєвої компетентності особистості, насамперед у процесі її навчання і виховання.

  Протягом 2016-2017 навчального року з метою здійснення підготовки педагогічних працівників до проведення дослідно-експериментальної роботи проведено такі методичні заходи:

  теоретичний семінар за участю наукового керівника дослідно-експериментальної роботи В. М. Успенської, кандидата педагогічних наук, керівника лабораторії з проблем здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти КЗ СОІППО «Можливості позашкільного навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю у формуванні життєвої компетентності вихованців» (13.10.2016);

  міський семінар для методистів позашкільних навчальних закладів «Реалізація сучасних форм екологічної освіти і виховання в позашкільному навчальному закладі» (17.11.2016);

  постійний семінар для педагогів закладу.

  Під час кожного із засідань постійного семінару розглянуті питання: теоретичний аналіз науково-методичної літератури з проблеми формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю (С. П. Мельник, методист); життєва компетентність як умова самореалізації особистості (В. І. Нікуліна, методист); шляхи формування компетентностей вихованців позашкільного навчального закладу (О. В. Ширшонкова); презентація досвіду роботи за темою: «Формування здоров’язбережувальної компетентності вихованців у гуртках еколого-натуралістичного напряму» (В. В. Вертель, керівник гуртка); проведення діагностування педагогів з метою вивчення рівня їх професійної компетентності (С. М. Ковальова, практичний психолог); мета, зміст та основні напрями роботи ЦЕНТУМ над науково-методичною проблемою у 2017 році (В. І. Нікуліна, методист); формування життєвої компетентності вихованців засобами гуртка «Природа навколо нас» (В. О. Василенко, керівник гуртка); формування життєвої компетентності особистості: психологічний аспект (С. М. Ковальова, практичний психолог); компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на результат (М. В. Люльченко, методист); реалізація можливостей позашкільного навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю у формуванні життєвої компетентності вихованців (С. П. Мельник, методист).

  У результаті роботи постійного семінару було вивчено основні нормативні документи, що регламентують діяльність навчального закладу по проведенню дослідно-експериментальної роботи, створено паперову та електронну базу державних документів, які є основою проведення дослідження.

  На засіданнях профільних методичних об’єднань керівників гуртків розглядалися питання: зміст, складові та шляхи практичного впровадження компетентнісного підходу у виховний процес позашкільного навчального закладу (С. П. Мельник, 01.12.2016); здоров’язбережувальна компетентність вихованців у ПНЗ (Л. О. Сидоренко, 02.02.2017); формування життєвої компетентності вихованців дошкільного віку (Н. М. Івашина, 02.02.2017); впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу (В. І. Нікуліна, 07.04.2017); впровадження різних форм і методів особистісно-орієнтованого навчання для формування життєвої компетентності вихованців (В. І. Нікуліна, 02.02.2017).

  У результаті роботи методичних об’єднань розглянуто теоретичні аспекти формування життєвої компетентності вихованців та шляхи практичного впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес ПНЗ.

  Під час проведення першого етапу взято участь у 2 міжнародних, 4 всеукраїнських, 2 обласних науково-методичних заходах:

  VIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції, що відбулася 27 квітня 2017 року на базі Сумського педагогічного університету ім. А. С. Макаренка;

  І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання охорони праці в галузі освіти» (СДПУ ім. А. С. Макаренка, 27.10.2016, методисти В. І. Нікуліна та О. Б. Павлюченко);

  регіональній науково-практичній конференції на тему «Арт-терапевтичні технології як засіб здоров'язбережувальної діяльності сучасних закладів освіти», засіданні Школи «Педагогіка здоров'я» (СДПУ ім. А. С. Макаренка, 11.10.2016, методист В. І. Нікуліна);

  Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (СДПУ ім. А. С. Макаренка, керівник гуртка В. В. Вертель);

  ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих вчених та фахівців у галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (СДПУ ім. А. С. Макаренка, керівник гуртка В. В. Вертель );

  Всеукраїнському форумі педагогічних працівників позашкільної освіти «Позашкільна освіта в умовах децентралізації» (Національна академія педагогічних наук України, 28.10.2016, директор Л. М. Харламова);

  обласному форумі педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Концептуальні засади діяльності позашкільних навчальних закладів області з національно-патріотичного виховання» (УАБС, 09.11.2016, директор Л. М. Харламова, завідувачі відділів: С. В. Ніколенко, С. Б. Дубініна);

  обласному науково-методичному семінарі «Організаційні засади впровадження педагогічних технологій у закладах освіти області» на базі Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти 26.04.2017, (директор Л. М. Харламова ).

  Відвідування заходів сприяло ознайомленню з досвідом роботи інших закладів з даного питання.

  Для діагностики готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах позашкільного закладу практичним психологом проведено анкетування. Було використано анкету самооцінки готовності педагогів до інноваційної діяльності за О. Я. Мариновською та Л. В. Зазуліною, яка включає чотири компоненти: мотиваційно-операційний, змістовий, операційно-технологічний та рефлексивний.

  Для оцінки готовності до інноваційної діяльності було обрано характерний рівень по кожному компоненту, який передбачав певну кількість балів та загальну кількість за всі чотири компоненти. Автори виділяють три рівні готовності вчителя до інноваційної діяльності, а саме: середній (25-40 балів); достатній (41-56) та високий (57-64).

  Учасниками діагностики стали педагогічні працівники у складі 40 чоловік, середній вік яких складає 45 років.

  За результатами обстеження високим рівнем готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності володіє 83 % педагогів ЦЕНТУМ. Їх готовність характеризується яскраво вираженою стійкою творчою активністю і продуктивністю, що забезпечується створенням відповідної атмосфери творчої, пошукової, інноваційної діяльності. Педагоги володіють технікою організації і проведення дослідно-експериментальної роботи, що приводить до моделювання нового педагогічного досвіду, розробок власних методик; вмінням і здатністю оцінити свій індивідуальний стиль діяльності і побудувати план індивідуального розвитку.

  Достатній рівень складає 15 % від загальної кількості педагогів, які певною мірою володіють питаннями педагогічної інноватики, в основному мають необхідні теоретичні і практичні знання, періодично звертаються до сучасних інноваційних технологій з метою використання їх в практичній діяльності. Середній рівень готовності до інноваційної діяльності проявляють 2 % педагогів Центру.

  Висновок: за результатами проведення І організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю» у порівнянні з результатами вхідного анкетування готовності педагогів до інноваційної діяльності педагогічні працівники поглибили знання про інноваційні технології навчання та оволоділи практичними навичками їх впровадження у практику. Професійна діяльність в інноваційному режимі стала внутрішньою потребою педагогів і носить стійкий, дієвий характер.

  Подальші дослідження будуть пов’язані із створенням системи моніторингу виконання Програми дослідно-експериментальної роботи.

  Виходячи із головних завдань, визначених програмою дослідно-експериментальної діяльності, у 2016-2017 роках у закладі:

  оновлено зміст позашкільної освіти через впровадження нових профілів гуртків («Краса і здоров’я», «Світ логіки», «Оздоровча гімнастика», «Розвивальні ігри», «Юний олімпієць», «Цікава математика», гурток естрадного співу «Дзвіночок», хореографічний колектив «Росточок», «Театральна вітальня», «Захоплююча паперопластика», «Народні умільці», «Український сувенір», «Пізнай себе», «Дитина і довкілля» та інші);

  створено нові структурні підрозділи: школа розвитку дитини «Знайка» для старших дошкільників та школа творчого розвитку «Барвінок» для учнів початкової школи;

  реалізовано творчі проекти «Тварини і здоров’я дитини», «Бережи здоров’я змолоду», «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати», навчально-виховні проекти «До скарбів цілющих доторкнись» та «Мистецтво бути здоровим», екологічний проект «Екологічний стан території ЦЕНТУМ» та інші;

  створено умови для здобуття позашкільної освіти дітьми різних соціальних категорій (розпочав роботу гурток «Друзі природи» у Сумській спеціальній загальноосвітній школі, продовжують працювати гуртки «Ми – сумчани» і «Захоплююча паперопластика» у дитячій лікарні Святої Зінаїди, гурток «Знавці природи» – на базі відділення соціально-побутової адаптації інвалідів «Злагода».

  З метою забезпечення доступності всім учасникам дослідно-експериментальної роботи до інструктивно-методичних матеріалів дослідження за темою «Формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю» у червні 2016 року на сайті ЦЕНТУМ (http://sumy-centum.at.ua/) створено сторінку «Дослідно-експериментальна робота», де розміщено нормативні документи дослідження. На сторінці «Методична діяльність» презентовано кращі надбання педагогів закладу, перспективний педагогічний досвід, навчальні програми, творчі звіти педагогів.

  У профільних відділах закладу оформлено постійно діючі стенди: «ЦЕНТУМ – Школа сприяння здоров’ю», «Твоє здоров’я», «Культура здоров’я». Систематично випускаються стінні газети, вісник юннатівського самоврядування «Дзвіночки», методичні вісники, спрямовані на формування здорового способу життя дітей, батьків, педагогів, а також збереження та зміцнення усіх складових здоров’я людини.

  Досвід роботи щодо формування і збереження здоров’я дітей висвітлювався у засобах масової інформації. Це статті: «Країна знань і здоров’я», «Сумські юннати – проти цукрового діабету» (В. І. Нікуліна, газета «Ярмарок» № 14 від 07.04.2016; «У ЦЕНТУМ каникул не бывает», (О. М. Бур’ян, газета «Ваш шанс»); «Здоров’я дітей – здоров’я нації» (О. В. Ширшонкова, науково-методичний журнал «Позашкільна освіта»).

  Інформація для освітян Сумщини про здійснення експериментально-дослідної діяльності у Сумському міському центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді була розкрита у статті: Успенська В. М. Всеукраїнський експериментальний позашкільний навчальний заклад – ЦЕНТУМ / В. М. Успенська // Педагогічна трибуна. 2016. – № 12.–С.23–25.

  Програма І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи виконана.

  Для ефективного виконання ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи передбачається:

  визначення теоретико-концептуальних засад формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю;

  стратегічне планування методичної та навчально-виховної роботи позашкільного навчального закладу відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи і результатів діагностики;

  виявлення, обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю;

  підбір діагностичних методик дослідження сформованості життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю;

  розроблення методики формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю та навчально-методичного забезпечення її реалізації;

  підбиття підсумків ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.


  Науковий керівник В. М. Успенська
  Директор Л. М. Харламова
  Координатор Л. М. Павлова

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Звіт про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному закладі Школі сприяння здоров ’ ю»

  Скачать 146.59 Kb.